10 lutego 2009 r. Kraków. potkanie przedstawicieli Fundacji z Ks. Wojciechem Ziółkiem

Spotkanie przedstawicieli Fundacji z Ks. Wojciechem Ziółkiem
– Prowincjałem Zakonu Jezuitów, 10 lutego 2009 r. w Krakowie

We wtorek, 10 lutego 2009 r. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakonu Księży Jezuitów w osobach: ks. Prowincjała Wojciecha Ziółka, ks. Jakuba Kołacza – Socjusza Prowincjała z przedstawicielami Fundacji im Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez Granic” w osobach:  Bogdana Romaniuka-Wiceprezesa oraz Dariusza Bździkota – Sekretarza Fundacji. W spotkaniu uczestniczył również ks. prof. Ludwik Grzebień – Rektor Wyższej Szkoły
Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignacjanum”, członek Rady Programowej Fundacji, autor wspólnie wydanego albumu poświęconego życiu i pracy misyjnej Patrona Fundacji. Spotkanie odbyło się za pełną aprobatą: Ks. Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi oraz Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego – Prezesa Fundacji.

Rozmowy dotyczyły postaci Patrona Fundacji, śp. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ – Jezuity wywodzącego się rodem z Huty Komorowskiej Dekanatu Raniżowskiego Diecezji Sandomierskiej. Przedstawiciele Fundacji poinformowali Księży o planach i zamierzeniach Fundacji związanych z propagowaniem wiedzy na temat życia i działalności tego Wielkiego Misjonarza rodem z Polski. Przedstawili plany związane z utworzeniem w Hucie Komorowskiej, miejscu Jego urodzenia, Muzeum im Księdza Kardynała A. Kozłowieckiego SJ oraz Ośrodka mającego na celu wymierną pomoc Księżom Misjonarzom oraz czynnemu propagowaniu idei pracy misyjnej zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży w duchu pracy misyjnej Patrona Fundacji. Zaprosili Księży Jezuitów do współpracy przy
powstawaniu samego Ośrodka w Hucie Komorowskiej. Przedstawiciele Fundacji udzielali szeregu wyjaśnień związanych zarówno z bieżącą działalnością Fundacji jak i jej planami na bliższą i dalszą przyszłość.

Rozmowy zakończyły się przyjęciem zaproszenia przez Ks. Prowincjała Wojciecha Ziółka do pracy w Radzie Programowej Fundacji, a także udziału w obchodach Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJna przełomie
września i października bieżącego roku. Księża zadeklarowali również pomoc w rozprowadzaniu albumu „Serce bez Granic. Apostoł Afryki. Obywatel Świata.  Rodak z Huty Komorowskiej. Ks. Kard. Adam Kozłowiecki SJ 1911 – 2007”.

W trakcie przebiegu spotkania, których głównym bohaterem był Ksiądz Adam Kozłowiecki SJ– Jezuita zaliczany w poczet „Wielkich Ludzi Kościoła”, niekwestionowany Autorytet, a dla osób, którzy mieli zaszczyt Go poznać osobiście Osoba święta, wielokrotnie powtarzano w wielu odmianach słowa: współpraca i pomoc. Dlatego też spotkanie miało charakter pełen życzliwości i zrozumienia na drodze czynienia rzeczy wielkich i trudnych – wszystko dla dobra innych ludzi, dla dobra całego Kościoła Powszechnego.