2 czerwca 2009 r. – Katowice Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej „Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia”


Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna

"Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia"

2 czerwca 2009 r. wiceprezes Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” – Bogdan Romaniuk, uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej „Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia” w Katowicach. Konferencja, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim organizowana przez Archidiecezję Katowicką, Zakład Misjologii i Teologii Religii – Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kongresie udział brali również udział: ks. prof. dr hab. Jan Górski, kierownik Zakładu Misjologii iTeologii Religii WTL UŚ, Katowice, ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ – dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, Katowice. Słowo wprowadzające wygłosił JE ks. Abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz WTL UŚ, Katowice.W takcie Konferencji mówiono o zasługach Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego.


Gościem honorowym sesji był JE ks. Abp Telesphore Mpundu, Metropolita Lusaki, Zambia, który wygłosił wykład pt.: The Church in Africa before the II Synod for Africa.
Wiceprzewodniczący Fundacji „Serce bez granic” Bogdan Romaniuk spotkał się z JE ks. Abp Telesphorem Mpundu, przekazując okolicznościowy Album o Ks. Kardynale Adamie Kozłowieckim. JE ks. Abp Telesphor Mpundu przyjął również zaproszenie do udziału w obchodach Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego.