Maj/Czerwiec 2009 Badania archeologiczne

Dwie firmy dwie firmy przeprowadziły badania archeologiczne Fundacji im. Ks.
Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej 

Na przełomie maja i czerwca 2009 r. Firma GEOTECH Sp. z o. o. z Rzeszowa przeprawadziła pierwsze nieinwazyjne badanie terenu po dworze Rodu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej. Badanie terenu odbyło się bez naruszania stuktury gruntu.

17 lipca 2009 r. Firma PROTON-ARCHEO z Krakowa przeprowadziła kolejne nieinwazyjne badanie terenu, miejsca po dworze Rodu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej. Badanie terenu odbyło się bez naruszania stuktury gruntu (bezwykopowa).Obie firmy użyły najnowocześniejszych metod do badań archeologicznych.


Kliknij na zdjęcie, by obejrzeć galerię z badań

Zastosowano 3 metody badania: megnetometrem, elektrooporowa i georadarem. Powyższe badania geofizyczne polegają na mierzeniu właściwości fizycznych powierzchni ziemi, kompleksowym przetwarzaniu i interpretowaniu zarejestrowanych danych w celu uzyskania informacji o rodzaju i strukturze badanego terenu i gruntu.
Georadar wysyła falę elektromagnetyczną, która odbija się od ośrodków o zmiennej gęstości, czyli wskazuje nam np. mury.
Elektrooporowe badania natomiast pozwalają przy użyciu prądu przetworzyć zmiany w warstwie ziemi na obraz graficzny.
Metoda magnetyczna. Polega na pomiarze zmian natężenia całkowitego naturalnego pola magnetycznego Ziemi lub gradientu jego składowych w celu wydzielenia anomalii w rozkładzie pola magnetycznego, które mogą być wywołane obecnością obiektów archeologicznych. Najłatwiejsze do wykrycia tą metodą są pozostałości silnie przepalone: paleniska, dymarki, skupiska ceramiki wywołujące anomalie, których źródłem jest tzw. termomagnetyzacja cząstkowa.
Każdy przedmiot ma „zapisaną” w swojej strukturze określoną wartość pola magnetycznego. Znajdujące się pod ziemią obiekty wywołują zakłócenia w ziemskim polu magnetycznym, a badacze są w stanie zmierzyć te anomalie, posługując się urządzeniami zwanymi magnetometrami. W ten sposób przedmioty i całe struktury, choć niewidoczne gołym okiem, stają się widoczne na uzyskanych mapach anomalii geomagnetycznych. Doświadczeni geofizycy potrafią w ciągu jednego dnia zebrać pomiary z obszaru mniej więcej 2 ha, zaś pełna dokumentacja stanowiska „z lotu ptaka” trwa zaledwie kilka minut wraz zinterpretacją archeologiczną badanego obszaru.


Obejrzyj film z badań