2010.01.27 Przekazanie przez Komisję Episkopatu Polski korespondencji Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w dniu 27 stycznia 2010 roku w Warszawie obyło się spotkanie w sprawie przekazania na rzecz Fundacji „Serce bez granic” korespondencji Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego do planowanego muzeum w Hucie Komorowskiej. Stronę Fundacji reprezentował Wiceprezes Fundacji Bogdan Romaniuk.

W trakcie spotkania przekazano protokołem:
– listy z lat: 1991, 1993, 1995 (2 sztuki), 1996, 1999, 2001 (5 sztuk) w ilości razem: 11 listów;
– kartki z lat: 1985, 1993 (2 sztuki), 1994 (2 sztuki), 1998, 1999, 2001, 2003 w ilości: 9 + 1 kartka bez daty;


9 stycznia 2010 r. z inicjatywy P. Edwarda Kopcia na rzecz Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego zostały protokołem przekazane historyczne dokumenty dotyczące posiadłości dziedzica Adama Kozłowieckiego. Dokumenty Pan Edward Kopeć otrzymał od P dr Zofii Kozłowieckiej i Pana mgr inż Kazimierza Grigera- nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa.  Protokół podpisał w imieniu Zarządu Fundacji – Sekretarz Fundacji Dariusz Bździkot.

Lista przekazanych dokumentów:
1) Ewidencja Urzędu Katastralnego w Kolbuszowej z dn.30.XII.1929 r.
a) Gmina Huta Komorowska (Lp-1,311) tab-249,254 pow. 1 211.27 ha
b) Brzostowa Góra (Lp-38,329) tab- 251
c)  Majdan (Lp.42,489,517) tab.305,393,412
d) Wola Rusinowska (lp 118) tab’.246
e) Komorów (Lp 44) tab. 319,366,326,221,156 (w tym : lasy -2 436.01 ha , role -222.70 ha – łąki -177.88 ha, pastwiska-52.70 ha ,plus inne)
2) Wyciąg hipotyczny w/w gruntów -Urząd Hipoteczny Rzeszów z dn,19.1.1925 r.
3) Kopie map w)w gruntów
MAJĄTEK RAKOWA pow. Sambor
1) Arkusze posiadłości gruntowej – Hipoteka Sambor z dn.17.III.1939 r. plus inne pisma
2) Plan urządzenia gospodarstwa leśnego,mapy , na lata 1928)39
3) Projekt drenowania gruntów dworskich,plus mapy Rakowej z 1928 r.