2010.03.06 Spotkanie Rady Programowej Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
Serce bez granic”

  ma zaszczyt zaprosić

 Wszystkich Szanownych Państwa
Członków Rady Programowej Fundacji

do udziału w pracach Rady

 w dniu 6 marca 2010 r. o godz. 14:30, w siedzibie
Wyższego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu przy ulicy Żeromskiego 6.

 Program posiedzenia:

                        1. Sprawozdanie z funkcjonowania Zarządu od ostatniego posiedzenia.
                        2. Przyjęcie nowych członków Rady.
                        3. Kierunki działalności Fundacji w świetle zbliżającej się
                             100-tnej rocznicy urodzin Ks. Kard. A. Kozłowieckiego.
                        4. Ustalenie harmonogramu prac Rady Programowej
                        5. Zakończenie posiedzenia 
Wszyscy pragniemy, aby nasze działania ożywiały pamięć o Ks. Kardynale Adamie Kozłowieckim, a dzieła przez Niego dokonane mogły być wzorcem dla obecnego i przyszłych pokoleń Polaków.

 Prosząc o pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie

Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania

 Ks. bp. Edward Frankowski
Prezes Zarządu Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
Serce bez granic”

Pobierz w formacie PDF