2010.05.02 Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz w Radzie Programowej Fundacji

              Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz członkiem Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” W dniu 02.05.2010 r. w tymczasowej siedzibie Fundacji im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej miało miejsce szczególne posiedzenie Zarządu Fundacji z udziałem Ks. Bp Edwarda Frankowskiego oraz wyjątkowego Gościa w osobie Ks. Jana Krzysztonia – misjonarza z Zambii, wieloletniego współpracownika Naszego Księdza Kardynała w pracy na misji w Mpunde. Część roboczą posiedzenia poprzedziło zapoznanie się w terenie ze stanem zaawansowania prac renowacyjnych przy oficynie dworskiej w parku Rodziny Kozłowieckich (dla przyp. – przyszłego Muzeum im Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego). Prezesa Fundacji, Ks. Bp. E. Frankowskiego szczególnie cieszyły informacje o zatrudnianiu przez Wykonawcę fachowców z Huty Komorowskiej i okolic. Na wstępie do części roboczej posiedzenia Prezes Zarządu poinformował zebranych, iż do pracy w Radzie Programowej Fundacji przyjął zaproszenie Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – wielki świadek świętości naszego Papieża Jana Pawła II. Informacja ta ma szczególne znaczenie dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz realizacji dzieł statutowych Fundacji.
           Wśród podjętych w trakcie dalszych obrad decyzji na uwagę zasługuje pozytywne zaopiniowanie przez Zarząd Fundacji wyboru wykonawcy na opracowanie projektu rewitalizacji (zagospodarowania) założenia parkowo-dworskiego Rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej. Umowa dotycząca tego zagadnienia została podpisana 19 kwietnia br. Wśród innych omawianych spraw zebrani zapoznali się również ze stanem zaawansowania przygotowań do – przypadającej w 2011 roku – 100-tnej rocznicy urodzin Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
         Ważną informacją stała się także relacja Bogdana Romaniuka – Wiceprezesa Zarządu ze spotkania z Konsulem Honorowym RP w Zambii Panią dr Marią Rozalią Ogonowską – Wiśniewską. Pani Konsul miała okazję przez wiele lat współpracować z Naszym Księdzem Kardynałem a informacja o tak konkretnym ratowaniu pamięci o Jego Życiu i Pracy nie tylko misyjnej, jak stwierdziła, ma dla niej szczególne znaczenie (na myśli: tworzone Muzeum w Hucie Komorowskiej).
         Na zakończenie posiedzenia Ks. Jan Krzysztoń podziękował Zarządowi za zaangażowanie i skuteczność w realizacji utrwalania w pamięci pracy misyjnej Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego w zawsze tak bliskiej Jego sercu Hucie Komorowskiej.

 Opr. Dariusz Bździkot Sekretarz Zarządu Fundacji