Zbliża się 100-tna rocznica urodzin Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Zbliża się 100-tna rocznica urodzin Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

           Rok 2011 zbiega się z 100-tną rocznicą urodzin Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ (Huta Komorowska; 01.04.1911 r. – przyp.). Aby w sposób godny uczcić tę ważną rocznicę, Zarząd Fundacji „Serce bez Granic” czyni starania by w nadchodzącym roku szczególnie dużo było okazji do uświadamiania sobie znaczenia dla – nie tylko Kościoła Zambijskiego i Polskiego – świadectwa życia, pracy misyjnej i ekumenicznej tego wspaniałego Polaka rodem z Huty Komorowskiej. Z tych wielu zadań jakie postawił sobie do zrealizowania w nadchodzącym roku Zarząd Fundacji, dzisiaj wymienimy zaledwie kilka.
             Na pewno wymiar szczególny będą miały organizowane corocznie Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego. Zawansowane są starania o wydanie przez Mennicę oraz Pocztę Polską okolicznościowego medalu oraz znaczka.
          Aktualnie poważnie są zaawansowane rozmowy z Autorami już powszechnie znanego filmu o błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce, Państwem: Julitą (producentką) i Rafałem (reżyserem, aktorem, scenarzystą) Wieczyńskimi. Rozmowy dotyczą powstania filmu o Ks. Kard. Adamie Kozłowieckim SJ (zobacz zdjęcia).
              W organizację Roku Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ angażuje się coraz więcej znanych i szanowanych hierarchów Polskiego Kościoła, przedstawicieli świata nauki oraz szeroko rozumianego życia społecznego.
       Niezależnie od tego stale trwa zbiórka darów – pamiątek po Księdzu Kardynale i Jego Rodzinie. Będą one eksponowane w Muzeum im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, którego otwarcie ma nastąpić również w 2011 roku.

       Wszystkim Ofiarodawcom, Osobom, Przedstawicielom instytucji za wszelkie przejawy wsparcia i zaangażowania, składamy głębokie słowa podziękowania.

W imieniu Zarządu Fundacji informację przygotował
Dariusz Bździkot Sekretarz Zarządu.

Kliknij na zdjęcie,aby powiększyć.