2011.01.06 Rozpoczęto obchody Roku ks. kard. Adama Kozłowieckiego

W uroczystość Objawienia Pańskiego w diecezji sandomierskiej rozpoczęły się obchody 100. rocznicy urodzin ks. kard. Adama Kozłowieckiego, wielkiego misjonarza Afryki, pochodzącego z jej terenu. Mszy świętej sprawowanej w bazylice katedralnej w Sandomierzu, która otwierała uroczystości, przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz w asyście zaproszonych gości i kapłanów z prezbiterium diecezjalnego. – Ks. kard. Adam Kozłowiecki przez całe swoje życie wypatrywał Bożych znaków i podążał za nimi. Był jednocześnie znakiem dla wszystkich szukających Chrystusa: w czasie wojny i pokoju, w Polsce i w Afryce. My również chcemy postrzegać go, jako Boży znak, czerpiąc natchnienie ze wspaniałego dziedzictwa, jakie po sobie pozostawił. – powiedział biskup Nitkiewicz na początku Mszy świętej.

                               

Uroczystość zgromadziła w sandomierskiej katedrze krewnych księdza kardynała, przedstawicieli Fundacji im. Ks. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, przedstawicieli zakonu jezuitów, do którego należał oraz licznych wiernych. Podczas homilii ks. Daniel Koryciński, mówił o misyjnym wymiarze przeżywanej uroczystości. – Dzisiejsze święto przypomina nam, że Jezus przyszedł na świat dla wszystkich ludzi, równocześnie otwierając możliwość zbawienia wobec każdego narodu. Przynosząc Bogu dzisiaj nasze dary składamy Mu złoto naszej duszy w postaci wyrzeczeń, kadzidło naszych słów modlitwy i mirrę naszej codziennej ofiary – mówił kaznodzieja.
Druga część spotkania odbyła się w auli Katolickiego Domu Kultury św. Józefa, gdzie podczas dwóch referatów przybliżono postać i misyjną duchowość kard. Kozłowieckiego. Pierwszym prelegentem był o. Stanisław Cieślak SJ, który przedstawił życiorys kardynała, drugim zaś ks. Stanisław Marek, proboszcz z Majdanu Łętowskiego, długoletni misjonarz mówiący o duchowości misyjnej ks. kard. Kozłowieckiego. Podczas spotkania zespół wolontariuszy z parafii Chobrzany wykonał misyjny spektakl słowno-muzyczny oraz obdarował gości sercami z piernika symbolizującymi „serce bez granic”, które charakteryzowało księdza kardynała. Kończąc spotkanie przedstawiciele fundacji zreferowali dotychczasowe swoje działania oraz przedstawili program obchodów Roku Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego.
Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej. W 1929 r. wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1937 r. Na początku wojny został aresztowany przez gestapo, uwięziony, a następnie przebywał w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau. Po wyzwoleniu z obozu przebywał w Rzymie, a następnie udał się na misje do Północnej Rodezji (Zambia). Pracując bardzo ofiarnie na rzecz ewangelizacji tworzył równocześnie podwaliny administracyjne wielu zambijskich misji. Przyjął święcenia biskupie w 1955 r., a w 1959 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą Lusaki. W 1988 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Zmarł 28 września 2007 r. Lusace w Zambii. 26 marca 2008 r. powołano w Majdanie Królewskim Fundację im. Ks. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, która ma na celu rekonstrukcję pałacu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, utworzenie Centrum Misyjnego oraz propagowanie idei misyjnych pośród młodego pokolenia poprzez przybliżanie sylwetki i działalności misyjnej kard. Kozłowieckiego.
Tekst: Ks. Tomasz Lis       Zdjęcia: MW/Fundacja „Serce bez granic”.