2011.03.06 Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie im Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w Janowie Lubelskim

 Rok Ks. Kard A. Kozłowieckiego SJ przynosi wyzwania i działania obejmujące swym zasięgiem, obok pracy misyjnej, również troskę o dzień powszedni każdej, współczesnej rodziny katolickiej.

         Z wdzięcznością i uznaniem przyjęliśmy informację o rozpoczęciu swojej działalności przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie im Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w Janowie Lubelskim.

         Niech Dobry Bóg daje pełnię satysfakcji z jak najpełniej niesionej pomocy wszyskim potrzebującym w duchu prawdziwej troski, oddania, otwartości i skuteczności z jaką Ks. Kard. Adama Kozłowiecki SJ pracował przez ponad 61 lat w Zambii.

 Gratulujemy i życzymy powodzenia ! Szczęść Boże

Fundacja im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” 

Zobacz stronę www Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  http://www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl/centrum.htm