02.042011: Inauguracja działalności Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim

                      Inauguracja działalności Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim zbiega się w czasie z 100. rocznicą urodzin kardynała Kozłowieckiego oraz z 6. rocznicą śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. – Dzień ten wpisuje się również w duchowe przygotowania parafii do beatyfikacji Papieża Polaka. Janowskie Centrum powstało w celu niesienia pomocy rodzinom i osobom potrzebującym z terenów Janowa Lubelskiego i Modliborzyc – poinformował ks. Jacek Staszak, proboszcz janowskiej parafii. Otwarcie ośrodka poprzedziła Msza święta, koncelebrowana przez kapłanów z dekanatów janowskiego i modliborzyckiego pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. W homilii bp Nitkiewicz odniósł się do wielkiej pasterskiej troski Jana Pawła II w obronę rodziny, poszanowanie jej praw i ochronę rodzinnych wartości. – Pamiętamy, jak wiele razy Ojciec święty mówił o rodzinie, z jakim zaangażowaniem upominał się o jej prawa, ostrzegał przed grożącymi jej niebezpieczeństwami. Papież podkreślał zawsze, że według zamysłu Bożego rodzina powinna być „głęboką wspólnotą życia i miłości” i świadomy tragedii wewnętrznych konfliktów, rozwodów, odrzucania daru życia, wzywał: „Rodzino stań się tym czym powinnaś być, do czego zostałaś powołana” – podkreślał bp K. Nitkiewicz. Może nie zawsze sobie to uświadamiamy, może brakuje nam motywacji i siły do realizacji tak szczytnych ideałów. Jednak to właśnie od tego zależy przyszłość Kościoła, Polski i świata. Dlatego z radością uczestniczę w inauguracji kolejnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie i nie spocznę dopóki nie powstaną one we wszystkich dekanatach Diecezji Sandomierskiej. Ich istotą jest poczucie wzajemnej więzi i odpowiedzialności za siebie, jest otwarcie się na drugiego człowieka, w którym powinienem rozpoznać mojego brata i siostrę. Jeśli chcemy być naprawdę wierni dziedzictwu Sługi Bożego Jana Pawła II, to musimy również naśladować jego troskę o losy rodziny – mówił pasterz diecezji. Po Mszy świętej biskup Krzysztof Nitkiewicz poświecił siedzibę Centrum i pomieszczenia poradni, które mieszczą się w domu parafialnym przy janowskim sanktuarium.
          Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, oferując pomoc prawną, psychologiczno-pedagogiczną, pomoc osobom uzależnionym i rodzinom borykającym się z problemami duchowo-materialnymi. Swoją działalnością obejmuje dekanat janowski i modliborzycki. Janowskie Centrum prowadzi m.in. Poradnię Rodzinną (czynną w środy w godz. 17.00-19.00; tel. 781 271 376), poradnictwo rodzinne, spotkania z psychologiem, księdzem i prawnikiem (tel. 15 8720111), 3-miesięczne kursy przygotowawcze i dekanalne dni skupienia dla narzeczonych, a w każdy wtorek w godz. 8.00-10.00 rozdawana jest pomoc żywnościowa dla potrzebujących z Banku Żywności i zbiórek parafialnych. W działalność Centrum włączone są także ruchy i stowarzyszenia katolickie, istniejące przy parafii. Zapytania i problemy rodzinne można kierować na adres: sanktjanowlubelski@sandomierz.opoka.org.pl lub pod nr tel. 15 8720111 w. 33.    Fot/tekst A. Boś