2011.06.18 50-lecie kapłaństwa Biskupa Edwarda Frankowskiego

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu z okazji 50-lecia kapłaństwa Prezesowi Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” pragniemy złożyć szczere życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, by nadal Swym niezwykłym entuzjazmem, gorliwością, zaangażowaniem społecznym pociągał wszystkich do Chrystusa. Pragniemy również podziękować za zaangażowanie w prace na rzecz Fundacji i życząc wszelkich łask od Boga, zdrowia i sił potrzebnych do pełnienia swojej posługi w Kościele.

Członkowie Zarządu
Fundacji im. Ks. Kardynała
Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”