2011.08 Wizytacja JE Ks. Biskupa Krzystofa Nitkiewicza w Hucie Komorowskiej

JE Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz w sierpniu wizytował plac budowy, gdzie prowadzone są prace przy modernizacji i adaptacji dworku myśliwskiego – oficyny Rodu Kozłowieckich na cele muzealne w Hucie Komorowskiej.

(więcej informacji wkrótce)

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…