2011.10.25 Otwarcie wystwy o Ks. Kard. Adamie Kozłwowieckim SJ w Dachau (Monachium)

25 października 2011 r. w Dachau – Monachium (Niemcy) zostanie uroczyście otwarta wystwa o Księdzu Kardynale Adamie Kozłwowieckim SJ i będzie eksponowana na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ – Dachau w dniach 0d 25.10.2011 do 08.01.2012 r.

W zorganizownie wystawy zaangażowali się partnerzy z tereni Niemiec i Polski: Pełnomocnik Kurii Biskupiej do pracy duszpasterskiej w terenie muzeum – obozu w Dachau oraz Ewangelicki Kościół Pojednania, Konsulat Generalny RP w Niemczech, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, IPN w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, Diecezja Sandomierska, Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz wiele osób prywatnych – działających społecznie na terenie Niemiec i Polski. Patronat: Konsulat Generalny RP w Niemczech, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, IPN w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

25 października wydana zostanie również okolicznościowa, niemieckojęzyczna publikacja, przybliżająca postać Naszgo Rodaka mieszkańcom Niemiec, promująca wystwę, a także działalność Fundacji i nasz region.

W program uroczystości 25.10.2011 r.

19:00 – Msza ekumeniczna;
– wykład wprowadzający kuratora wystawy – ks. Stanisław Cieślak;
– przemówienia zaproszonych gości;
– otwarcie wystawy.