2012.01.14 Zaproszenie na spotkanie Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

 

Foto. Archiwum Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej

 Zarząd Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”

ma zaszczyt zaprosić

na uroczyste spotkanie Rady Programowej
w Wyższym Seminarium Duchownym
w dniu 14 stycznia 2012 r.
tj. sobota o godz. 12:00
w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 5

 

Program spotkania Rady Programowej
Fundacji im. Księdza Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ

1. Modlitwa w intencji Misji.
2. Obiad.
3. Przebieg obrad:
     * rozpoczęcie i powitanie zaproszonych gości,
     * uroczyste przyjęcie nowych członków Rady Programowej,
     * sprawozdanie z działalności misyjnej Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej,
     * sprawozdanie z działalności Rady Programowej Fundacji od ostatniego posiedzenia Rady Programowej,
     * omówienie przebiegu Roku Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Diecezji Sandomierskiej,
     * perspektywy rozwoju Fundacji,
     * dyskusja i wolne wnioski,
     * sprawy różne.
4. Zakończenie obrad około godziny 15.00.

Skład Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kardynała
Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”  <
kliknij>