2012.01.06 I Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych i Grup Misyjnych w Tarnobrzegu

6 stycznia 2012 r. odbyło się I Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych i Grup Misyjnych w Tarnobrzegu pod patronatem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W programie: 11.00 – program o kardynale Adamie Kozłowieckim 11.15 – Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Frankowskiego; 12.45 – jasełka misyjne 13.15 –  wspólne kolędowanie. W spotkaniu udział brał Zarząd Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Organizatorzy wydarzenia: Wydział Duszpasterski, Referat Misyjny, parafia św. Barbary w Tarnobrzegu.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej… (129 zdjęć)

Tekst ze strony Diecezji sandomierskiej:
       W święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2012 roku, w kościele pw. Świętej Barbary w Tarnobrzegu odbyło się pierwsze Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych i Grup Misyjnych, w którym wzięło udział około 300 dzieci. Całość poprzedziła krótka prezentacja o tematyce posłannictwa misyjnego kardynała Adama Kozłowieckiego zaprezentowana przez młodzież z tarnobrzeskiej parafii św. Barbary. Mszy świętej, na którą prócz młodych misjonarzy, przybyli również mieszkańcy miasta, wzięło udział około 700 osób. Wspólnej modlitwie przewodniczył biskup pomocniczy Edward Frankowski, który w homilii nawiązał do wielkiego dzieła misyjnego, dzięki któremu mieszkańcy odległych kontynentów mają możliwość zbliżenia się do miłosiernego Boga. – Modlitwa różańcowa jednoczy wszystkich ludzi na całym świecie – wyjaśnił bp Frankowski. – Każdy przez różaniec może być misjonarzem, przez tę szczególną modlitwę możemy ogarnąć te wszystkie kraje, w których nigdy być może nie będziemy. Gdy modlimy się w intencji misji, zgodnie z prośbą Ojca Świętego, wtedy ogarniamy modlitwą różańcową dzieci z krajów misyjnych, ich rodziców, rodziny, kapłanów czy misjonarzy – mówił biskup. Na zakończenie Mszy świętej bp Frankowski poświęcił złoto, kadzidło i mirrę, po czym przyszedł czas na wspólne kolędowanie przybyłych z całej diecezji sandomierskiej dzieci. W pierwszym Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych i Grup Misyjnych, jakie odbyło się w tarnobrzeskim kościele wzięło udział około 300 dzieci, które działają w parafialnych kołach misyjnych prowadzonych przez kapłanów, siostry zakonne czy nauczycieli. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele m.in. parafii: z Raniżowa, Klimontowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Ulanowa, Baranowa Sandomierskiego, Opatowa, Majdanu Królewskiego, Sandomierza, Tarnobrzega oraz Gorzyc.

Filip Materkowski