2012.01.14 IV posiedzenie Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego Serce bez granic

IV Posiedzenie Rady Programowej
Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez Granic”
– w Sandomierzu 14 stycznia 2012r.

           IV spotkanie Rady Programowej rozpoczęło się modlitwą w intencji misji, którą poprowadził ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Wybrany na Przewodniczącego spotkania Rady Programowej ks. dr Stanisław Cieślak SJ odczytał list z błogosławieństwem dla wszystkich uczestników spotkania od Stanisława Kardynała Nagy SCJ, oraz Ks. Jana Piotrowskiego i innych nieobecnych zaproszonych gości.
                     W czasie obrad zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej przez dyr. ks. Daniela Korycińskiego, zaś sprawozdanie z działalności funkcjonowania Zarządu od ostatniego posiedzenia Rady Programowej zdał Dariusz Bździkot – Sekretarz Fundacji. Głos o przebiegu Roku Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego w diecezji sandomierskiej zabrał Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji oraz Bogdana Romaniuka Wiceprezesa i ks. Marka Drwiłę Wiceekonoma Diecezji Sandomierskiej.
                Oficjalnie w tym dniu zostali zaproszeni do Grona Rady Programowej Jan Wieliński były Ambasador na Kraje Afrykańskie, ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, Bogdan Szwedo i Sławomir Spaczyński. Nominacje wręczyli Bp Edwarda Frankowski Prezesa Fundacji i Bogdana Romaniuka Wiceprezesa.
               Uczestnicy spotkania zapoznali się z materiałem fotograficzno – filmowym z Zambii zrealizowanym od 4-18 grudnia 2011r. przez Państwo Julitę i Rafała Wieczyńskich. Rafał Wieczyński przedstawili materiał dokumentalny z miejsc gdzie ks. Kardynała Adam Kozłowiecki pracował przez pod 60 lat.
                    Swoją obecnością obrady uświetnił Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Ks. Biskup z wielkim entuzjazmem włączył się w plany pomocy misjom i misjonarzom w 2012r. Po interesującej wymianie pomysłów dla wolontariuszy chcących działać na misjach i w Fundacji, podjęte zostały przez byłego Ambasadora Pana Jana Wielińskiego, Panią Annę Janowską wolontariuszkę z Chingombe i Pawła Zarzyckiego. Po nich głos zabrała Pani Genowefa Białkowski, która zaprezentowała swój plany działania dla wystawy pt. ,,Z otwartymi dłońmi – Kardynała Adam Kozłowiecki SJ” w Niemczech i w Szwajcarii.
                Wśród obecnych jeszcze byli: s. Oktawia Kozłowiecka, ks. Kan. Jan Biedroń, Ewa Sęk, Kopeć Kazimierz, , X.Marek Drwiła, o. Andrzej Migacz SJ,Gustaw i Stanisław Hadyna, Krzysztof Kwaśny, Mieczysław Maziarz, Bogdan Szwedo, Bogdan Godek, Mariusz Wołosz,  ks. Ryszard Oleksak, Gurdak Roman, Katarzyna Cesarz oraz Zarząd Fundacji „Serce bez granic”.

Tekst Katarzyna Cesarz

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej… (80 zdjęć)