2012.02.16 Fundacja Kozłowieckiego na zaproszenie w Sejmie RP

 

Fundacja w Sejmie RP

            W duchu słów Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), Ksiądz Kardynał przez 60 lat pracy misyjnej w Zambii zajmował się między innymi wychowaniem dzieci i młodzieży, organizując edukację młodego pokolenia zambijskiego, a także wydatnie przyczynił się do zorganizowania struktur kościelnych w Zambii oraz uzyskania przez nią niepodległego bytu państwowego.
         Osoba Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego jest wielką szansą dla Województwa Podkarpackiego, Powiatu Kolbuszowskiego oraz Gminy Majdan Królewski, ponieważ swoją działalnością misyjną rozsławił i rozsławia Polskę na polu międzynarodowym, dodaje też splendoru miejscu swojego urodzenia i zamieszkania.
         Całe życie i działalność Księdza Kardynała złotymi zgłoskami wpisała się we  współczesną historię Polski i świata. Kościół w Polsce i w Zambii, a także cały Kościół powszechny, został ubogacony jego niepowtarzalną osobowością, jego misyjnym zapałem, jego pasterską mądrością i roztropnością, jego prostotą i pokorą, jego wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza najuboższego. Rys uniwersalizmu jest niezwykle widoczny w całej jego postawie. Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki pokazał konkretnie, że w wielkiej wspólnocie Kościoła nie ma i nie powinno być uprzedzeń motywowanych przez rasę, pochodzenie, narodowość, czy język.
         Tak wielkie Dzieło zasługuje na należne uszanowanie, odpowiednie udokumentowanie, właściwą ochronę i klarowne ukazanie, aby nie tylko nie uległo działaniu patyny czasu, ale jaśniało pełnym blaskiem wobec następnych pokoleń, inspirując do owocnych działań nad chrześcijańską odnową oblicza ziemi.
        Fundacja, nosząca zaszczytne imię Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego, ożywia pamięć Jego Osoby, a Dzieła przez Niego dokonane dają wzór obecnemu i przyszłemu pokoleniu (
Preambuła Fundacji).
            W związku  z tym,  Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” został zaproszony w imieniu Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, pana posła Kiliona Munyamę, na posiedzenie zespołu w dniu 16 lutego br. (czwartek). W porządku posiedzenia jest przewidziane przedstawienie programu działania Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”.

op. K. Cesarz