2012.02.16 Fundacja w Sejmie – Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki

      16 lutego 2012 r. przedstawiciele Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” uczestniczyli w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki. Ze strony Fundacji udział wzięli: Bogdan RomaniukWiceprezes Fundacji, Jan Wieliński – były Ambasador Polski na Kraje Afrykańskie, Państwo Julita i Rafał Wieczyńscy – Twórcy filmu ,,Popiełuszko”, Anna Janowska – wolontariuszka z Chingombe (Zambia). Spotkanie prowadził poseł Killion Munyama, wiceprzewodniczący Zespołu ds. Afryki.
W trakcie spotkania Wiceprezes Fundacji Bogdan Romaniuk przedstawił w formie prezentacji multimedialnej założenia i cele Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „SERCE BEZ GRANIC”, Państwo Julita i Rafał Wieczyńscy zaprezentowali koncepcję realizowanego filmu o Ks. Kardynale Adamie Kozłowieckim. Ambasador Jan Wieliński poinformował o możliwości zorganizowania wystawy w Parlamencie Zambii o Ks. Kardynale w Lusace w październiku 2012 r. Poruszano również sprawę Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podejmowane tematy stały się przyczynkiem do wielu konstruktywnych wniosków.
 Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…

Posłanka Renata Butryn obecna na spotkaniu zaproponowała, aby w Sejmie RP można było zorganizować wystawę pt. „Z otwartymi dłońmi – w drodze do pojednania, Kardynał Adam Kozłowiecki SJ” z okazji 101 rocznicy urodzin Kardynała i tym samym bliżej zapoznać się z tą wyjątkową postacią.

Posłowie Renata Butryn i Killion Munyama w imieniu członków Zespołu ds. Afryki wystąpili do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz z prośbą o zorganizowanie na terenie Kancelarii Sejmu wystawy ,,Z otwartymi dłońmi”, która była już prezentowana w Monachium.
Poniższe pismo i zdjęcia z obrad komisji otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pracowników Sejmu RP. Dziękujemy.
 
 
 
 

 

Kliknij, by powiększyć…