2012.03.13 Uroczystości w Akademii Ignatianum w Krakowie

W imieniu Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie oraz swoim,
serdrcznie zapraszam na
Święto Uczelni,
które rozpocznie się w dniu 13 marca 2012 roku ( wtorek) o godz. 10.00
w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ, przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.

Tegoroczne Święto ma szczególny charakter, gdyż pragniemy uczcić 80 – lecie
uzyskania praw akademickich przez naszą Uczelnię.
W ramach uroczystości zostaną także wręczone dyplomy zasłużonego Profesora Ignatianum.

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

W programie:
Akademicki Chór Ignatianum
Powitanie gości – JM ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ,
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
Prezentacja historii Ignatianum – ks. prof. dr hab. Roman Darowski SJ
Nadanie tytułu zasłużonego Profesora Ignatianum
Nadanie stanowiska Profesora Ignatianum
Promocja doktorska
Teraźniejszość i przyszłość Ignatianum – przedstawi ks. dr Grzegorz Łuszczak SJ,
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Uroczystość nazwania Auli nr 412 imieniem Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, przeprowadzi Wicekanclerz Akademii Ignatianum O. Prowincjał Wojciech Ziółek SJ

Akademicki Chór Ignatianum
W trakcie uroczystości usłyszymy pieśni w wykonaniu tenora ks. Rafała Kobylińskiego SJ