2012.05.15 Dzień Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, pomimo swojego młodego wieku (działa od 25 września 2011r.), tworzy zbiory biblioteczne składające się przede wszystkim z darów książkowych od J.E. Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji, oraz Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.

Muzeum Kardynała dla tejże biblioteki ma również pieczęć z herbem Kozłowieckich z napisem „Biblioteka Kozłowieckich”. Dlatego też w dniu 15 maja br. zorganizowano po raz pierwszy, w ramach rozpropagowania istnienia biblioteki, Dzień Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. W tym dniu dyrektorzy szkół z Gminy Majdan Królewski, tj. Pani Anna Fila – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, Pan Dariusz Bździkot – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Pan Stanisław Kopeć – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Pani Elżbieta Szczur – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej czytali dzieciom bajki i prowadzili ciekawe konkursy.