2012.06.01 O Puchar Kardynała A. Kozłowieckiego w Publicznym Gimnazjum w Majdnaie Królewskim

O Puchar Kardynała A. Kozłowieckiego

Życie ks. kard. Adama Kozłowieckiego jest świadectwem,
że budowanie cywilizacji miłości nie jest pustym słowem,
lecz obowiązkiem i zadaniem wszystkich ludzi dobrej woli”.
(
Irena Kadłubowska).

               Wpatrując się w przykład życia ks. kardynała, jego oddanie i pracę na rzecz dzieci i młodzieży, w parafii i gminie Majdan Królewski 01.06.2012 r. został zorganizowany I Turniej w Piłce Halowej im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał pan dyrektor naszego Gimnazjum Waldemar Wachowski. Do tych rozgrywek zgłosiło się 13 drużyn – 84 uczestników z terenu naszej gminy.
Śp. Ks. kard. Adam Kozłowiecki był człowiekiem oddanym Bogu, Kościołowi i ludziom. Gorliwy kapłan Chrystusowy, radośnie i autentycznie głosił całym swoim życiem Jego Ewangelię. Był wielkim misjonarzem, obrońcą praw człowieka i orędownikiem niepodległości narodów Afryki, jednocześnie człowiekiem serdecznym i prostym, promieniującym dobrocią i życzliwością. Stąd właśnie ta idea, aby poprzez sport nie tylko promować zdrowy tryb życia, ale także aby nieustannie przypominać nam o tym wielkim człowieku, który pochodził z naszych terenów. Jego świadectwo życia, jest też dla nas dorosłych, przypomnieniem jak ważna jest praca na rzecz młodego pokolenia, które w obecnych czasach nieustannie poszukuje wzorców i autorytetów życia.
             Zwycięzcami tego turnieju zostali, w kategorii chłopców – I m. Drużyna „Emeryci i Renciści”, II m. „Actimel”, III m. „Ekipa Papy Smerfa”; natomiast w kategorii dziewcząt – I m. Drużyna „Dzikie Koty”, II m. „Atomówki”, III m. „R.E.K.”. Najlepszymi zawodnikami uznano: Aleksandra Szypuła i Paweł Pogoda, najlepszymi bramkarzami: Anna Kodyra i Marcin Maliborski.
                Nagrody wręczali ks. proboszcz Władysław Włodarczyk, który jednocześnie reprezentował Fundację „Serce bez granic”, pan Waldemar Wachowski i pan Jerzy Ruszkiewicz.
Całość tej uroczystości odbywała się w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim, organizatorem był ks. katecheta Marian Zaręba. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji tych zawodów: Panom Arkadiuszowi Tereszkiewicz, Wojciechowi Dudek, Andrzejowi Sus i Michałowi Ziółkowskiemu.
Wielkie Bóg zapłać składamy naszym sponsorom nagród: Panu Wójtowi Gminy Majdan Królewski Jerzemu Wilk, Państwu Tadeuszowi i Halinie Kopeć P.H.U.P. „Pod Koroną”, Pizzerni „Nova” z Nowej Dęby i Radzie Rodziców.

Ks. Marian Zaręba
Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…