2012.07.01 i 04 Warsztaty misyjne w Warszawie

W dniach od 1 do 4 lipca 2012 roku odbędzie się organizowana  przez Papieskie Dzieła Misyjne w Warszawie Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) I stopnia.

Uczestnicy poznają sposoby animacji misyjnej w parafii, szkołach i ogniskach misyjnych. Program SAM obejmuje wykłady z teologii i duchowości misyjnej, warsztaty i pracę w grupach, filmy misyjne i spotkania z misjonarzami.

Zachęcam księży, siostry zakonne, katechetów, liderów różnych grup parafialnych, studentów do wzięcia udziału w Szkole Animatora Misyjnego, by jeszcze owocniej służyć powszechnej misji Kościoła.

Tegoroczne warsztaty odbędą się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przy ul. Byszewskiej 1 (Warszawa – Zacisze). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 27 czerwca br. i kierowość na adres Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie: Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, tel. (22) 838 29 44 lub (22) 536 90 31, e-mail: pdrw@missio.org.pl. Całkowity koszt pobytu jednej osoby wynosi 200 zł.

Zapytania można kierować również na adres e-mail: danielk7@o2.pl lub tel.: 693 831 442.

Ks. Daniel Koryciński
Dyrektor Diecezjalny PDM