2012.06.19 Wystawa poświęcona Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Kliknij na plakat, by powiększyć…

W dniu 19 czerwca 2012 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli zostanie otwarta wystawa pt. „Z otwartymi dłońmi”, poświęcona Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, Misjonarzowi Afryki. To wydarzenie rozpocznie się o godz. 16:00 konferencją na temat życia i pracy Księdza Kardynała, która odbędzie się w sali JAN 6 Q 1 (ZONE Q, 6th floor). Otwarcie wystawy nastąpi o godz. 18:00 (Area ”Glass Corridor”).
Wspominana wystawa była już eksponowana w Dachau, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego, w dniach od 25 października 2011 r. do 8 stycznia 2012 r. 11 kwietnia br. ta sama wystawa została otwarta w Sejmie RP w Warszawie.
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” została zaproszona wraz z w/w wystawą do Brukseli przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Łukacijewską. Honorowy patronat nad wystawą objął: Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta.
W związku z wernisażem w dniu 19 czerwca br. w Brukseli zostali także poproszeni do współpracy Europosłowie z Niemiec – Pan Michael Gahler, Wielkiej Brytanii – Pan Giles Chichester, Włoch – Pani Barbara Matera oraz z Francji – Pani Elisabeth Morin-Chartier.
Poprzez obchody 100 – tnej rocznicy urodzin Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w 2011 r., Fundacja starała się przypomnieć zarówno Polakom jak i Niemcom postać tego wielkiego syna polskiego Kościoła, Misjonarza Afryki i więźnia nazistowskich obozów koncentracyjnych. Dzisiaj brakuje autorytetów – ludzi, których można by naśladować w ich poświęceniu Bogu, służbie człowiekowi i Ojczyźnie. Kardynał jest jednym z nich i dlatego uważamy, że warto przybliżyć jego życie i dzieła w Parlamencie Europejskim, który w swej misji dąży do jedności i pokoju na świecie.
Ekspozycja opowiada o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, który uczył właściwie pojętej tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kardynał walczył latami o równe prawa dla mieszkańców Afryki. Potrafił dostrzec dobro nawet w swoich obozowych oprawcach. Jednocześnie pozostał wierny powołaniu kapłańskiemu, zawsze bronił praw Kościoła i odważnie wypowiadał swoje poglądy.
Nasz wspaniały rodak, który wyszedł z Ziemi Podkarpackiej, niósł wiarę, nadzieję i miłość potrzebującym duchowego wsparcia w placówkach misyjnych Kościoła Katolickiego. Był nie tylko oddanym kapłanem i duszpasterzem, ale także odważnym obrońcą praw człowieka i orędownikiem niepodległości narodów.
Naznaczony ciężarem ponadludzkich przeżyć w Auschwitz oraz Dachau, pomimo osobistych doświadczeń niósł dobrą nowinę, a także głosił idee przebaczenia i pojednania. Angażował się w sprawy zwykłych ludzi, ale także w wydarzenia, które miały wpływ na przyszłość Europy i Afryki. Doceniał go cały świat: w Zambii został odznaczony wieloma orderami m.in. Wielką Komandorią Orderu Wolności.
Prezydent Rzeczypospolitej Lech Wałęsa uhonorował Kardynała Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi, a Prezydent Lech Kaczyński nadał Kardynałowi Krzyż Wielki Odrodzenia Polski. Otrzymał również Order Legii Honorowej, nadany mu za dokonania całego życia.
W październiku 2002 r. otrzymał Doktorat Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Wschodniej Afryki w Nairobi, następnie w lipcu 2007 r. ten sam tytuł nadał mu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kard. Adam Kozłowiecki należał do grupy 100 najbardziej wpływowych Polaków za granicą.
Fundacja Jego imienia od 2008 r. zdołała, dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej, odbudować i odnowić dworek myśliwski Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, otworzyła muzeum swojego Patrona, oraz – w związku z 100 – rocznicą urodzin Kardynała – wydała okolicznościowy medal wg projektu Andrzeja Nowakowskiego. Medal wybito w Mennicy Polskiej. Z tej też okazji Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek i kopertę z portretem Kardynała.
Od 2008r. Fundacja im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” organizuje naukowe konferencje i wystawy, oraz aktywnie wspiera działalność misyjną Kościoła.