2012.06.19 Otwarcie wystawy o Kardynale Adamie Kozłowieckim w Parlamencie Europejskim

  

„Serce bez granic”

 

 

                   W dniu 19 czerwca 2012r., z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” przy współpracy z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską została otwarta wystawa pt. „Z otwartymi dłońmi”, poświęcona Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, Misjonarzowi Afryki. To wydarzenie rozpoczęło się o godz. 16:00 konferencją w sali JAN 6 Q 1 (ZONE Q, 6th floor) na temat życia i pracy Księdza Kardynała. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło o godz. 18:00 (Area ”Glass Corridor”). Wspominana wystawa była już eksponowana w Dachau, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego, w dniach od 25 października 2011r. do 8 stycznia 2012r. 11 kwietnia br. ta sama wystawa została otwarta w Sejmie RP w Warszawie.

         Wystawa w Parlamencie Europejskim miała na celu promocję szlachetnie urodzonego polskiego kapłana i jezuity pochodzącego z Huty Komorowskiej na Podkarpaciu, więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, który większość swojego życia spędził w Afryce, oraz promocję Województwa Podkarpackiego.

         Podczas konferencji poprzedzającej uroczyste otwarcie wystawy głos zabrali następujący prelegenci: Michael Gahler, Poseł do Parlamentu Europejskiego z Niemiec zasiadający w Parlamencie Panafrykańskim; ks. dr Bogdan Krempa jako wysłannik Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, przekazał pozdrowienia i gratulacje obecnym na sesji, po czym podkreślił i wskazał na aktualność przesłania Kardynała Kozłowieckiego; Bogdan Romaniuk, Wiceprezes Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”; dr Marcin Krzanicki z Oddziału IPN Rzeszów; ks. dr Stanisław Cieślak SJ; Poseł na Sejm RP Renata Butryn, która wystąpiła w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, oraz polski reżyser Rafał Wieczyński. Wszystkie wypowiedzi dotyczyły postawy i życia Kardynała Kozłowieckiego. Otwierając się na potrzeby drugiego człowieka oraz rezygnując z własnych potrzeb w imię braterstwa i miłości można budować podwaliny prawdziwej wspólnoty europejskiej. Rafał Wieczyński prezentując krótki film o Kardynale Kozłowieckim przedstawił projekt filmu fabularnego: „Będziemy w filmie opowiadać o najważniejszych momentach z życia Kardynała, a przecież w ciągu całego swojego życia przeszedł przez kilka epok. Film będzie bogaty w ciekawe epizody bo jego życie było nadzwyczaj bogate.” Rafałowi Wieczyńskiemu towarzyszyła żona Julita, producentka filmu o Kardynale.

         Wiceprezes Fundacji „Serce bez granic” Bogdan Romaniuk przedstawił zaproszonym gościom historię i działalność Fundacji w Polsce oraz zaprezentował instytucje wspierające dzieło Fundacji, takie jak: Parlamentarny Zespół ds. Afryki, MKiDN, IPN Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Miasto Rzeszów, Powiat Kolbuszowski, Gmina Majdan Królewski oraz firmy takie jak: MARMURY ROGALA, HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, SKOBUD, SOTER Sp. z o.o. na czele z Panem Prezesem Krzysztofem Kwaśnym, KAZEX PLUS STALBUDOWA, którą reprezentował na seminarium i wystawie Prezes Andrzej Bajor, SMAK Górno, FIN, Eltel Networks Rzeszów S.A., OMEGA Rusztowania s.c., WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o., GREINPLAST Sp. z o.o.   

         Honorowy patronat nad wystawą objął były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego a zarazem Eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta, którego w Parlamencie Europejskim reprezentował Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz. Wystawę otworzyła Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska, następnie głos zabrał Wiceprezes Fundacji „Serce bez granic” Bogdan Romaniuk wręczając prof. Jerzemu Buzkowi i Pani Elżbiecie Łukacijewskiej album pt. „Serce bez granic: Obywatel świata, Apostoł Afryki, Rodak z Huty Komorowskiej, Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ 1911-2007” pod redakcją ks. prof. Ludwika Grzebienia SJ, wydany przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu (www.wds.pl).

         Patronat medialny nad wystawą objęli: TVP3 Rzeszów, Katolickie Radio VIA, Radio Leliwa, Polskie Radio Rzeszów, TV Obiektyw, Tygodnik „Sztafeta” oraz „La Libre Belgique”.

         W związku z wernisażem w dniu 19 czerwca br. w Brukseli zostali także poproszeni do współpracy Europosłowie z Wielkiej Brytanii – Pan Giles Chichester, Włoch – Pani Barbara Matera, z Francji – Pani Elisabeth Morin-Chartier.  

         Ekspozycja nosząca tytuł „Z otwartymi dłońmi” opowiada o człowieku – Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, który uczył nas właściwie pojętej tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kardynał walczył latami o równe prawa dla mieszkańców Afryki. Potrafił dostrzec dobro nawet w swoich obozowych oprawcach. Jednocześnie pozostał wierny powołaniu kapłańskiemu, bronił praw Kościoła i odważnie wypowiadał swoje poglądy. 

         Kardynał Kozłowiecki, który wyszedł z Ziemi Podkarpackiej, z Huty Komorowskiej, niósł wiarę, nadzieję i miłość potrzebującym duchowego wsparcia w placówkach misyjnych Kościoła Katolickiego. Był nie tylko oddanym kapłanem i duszpasterzem, ale także odważnym obrońcą praw człowieka i orędownikiem niepodległości narodów, o czym mówił przybyły na wystawę przedstawiciel konsulatu Zambii w Brukseli John Zulu.

         Naznaczony ciężarem ponadludzkich przeżyć w Auschwitz oraz Dachau, pomimo osobistych doświadczeń Kozłowiecki niósł dobrą nowinę, a także głosił idee przebaczenia i pojednania. Angażował się w sprawy zwykłych ludzi, ale także w wydarzenia, które miały wpływ na przyszłość Europy i Afryki. Doceniał go cały świat: w Zambii został odznaczony wieloma orderami m.in. Wielką Komandorią Orderu Wolności, o czym przypomniał w swojej wypowiedzi Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Biskupów Europejskich ks. Piotr Mazurkiewicz.  

            Ks. dr Stanisław Cieślak SJ w swojej prelekcji wygłoszonej w języku angielskim wspominając postać Kardynała powiedział między innymi, że: „Kard. Adam Kozłowiecki należał do grupy 100 najbardziej wpływowych Polaków za granicą. Szeroka i energicznie prowadzona działalność zyskała mu uznanie i szacunek. 15 lipca 1950 roku został mianowany wikariuszem apostolskim Lusaki, 11 września 1955 roku pierwszym biskupem Lusaki a w 1959 roku arcybiskupem. Nominacje były dowodem uznania dla działalności jego i innych misjonarzy polskich. W 1961 roku został wybrany na pierwszego przewodniczącego Konferencji Biskupów Krajów Afryki Wschodniej. Był członkiem watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Ludów. W Zambii kierował przez wiele lat Papieskimi Dziełami Misyjnymi i sprowadził do niej misjonarki i misjonarzy, m.in. z Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Angażował się także w działalność na rzecz równości rasowej i sprawiedliwości oraz odegrał dużą rolę w okresie uzyskiwania niepodległości przez Zambię. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II, gdzie przedstawiał sprawy misyjnego zaangażowania Kościoła (1962-1965).”

            Fundacja Jego imienia od 2008r. zdołała, dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej, odbudować i odnowić dworek myśliwski Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, otworzyła muzeum swojego Patrona, oraz – w związku z 100. rocznicą urodzin Kardynała – wydała okolicznościowy medal. Medal wybito w Mennicy Polskiej. Z tej też okazji Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek i kopertę z portretem Kardynała. Aktualnie Fundacja zdobywa fundusze z programów unijnych na odbudowę alejek dworskich. W zawiązku z wystawą w Brukseli wydano także wcześniej wspomniany album o Kardynale Kozłowieckim. Od 2008r. Fundacja im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” organizuje naukowe konferencje i wystawy, oraz aktywnie wspiera działalność misyjną Kościoła. O tym wszystkim wspominał podczas prezentacji multimedialnej Bogdan Romaniuk, Wiceprezes Fundacji.

            Warto również wspomnieć, że na zaproszenie organizatorów, na wystawę przybyli: Robert Szaj, Wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego; Eurodeputowani z Polski: Jacek Kurski, Paweł Kowal, Bogusław Sonik, Artur Zasada, Jolanta Hibner, Joanna Skrzydlewska, Jan Olbrycht, Tomasz Poręba, Bogdan Marcinkiewicz oraz Filip Kaczmarek wraz z asystentami; Marian Krzaklewski; Bogusław Szwedo, Prezes Radia Leliwa Sp. z o.o. i Genowefa Bialkovski – Członkowie Rady Programowej Fundacji; Michel Marbot, Prezes firmy MALMA; Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski, oraz Tadeusz Przywara – Wójt Gminy Wiśniowa.

         Oprócz wyżej wymienionych gości, na wystawie byli obecni: ks. Thierry Monfils SJ jako przedstawiciel Prowincjała Jezuitów w Belgii, ks. Jan Pomianek, Marian Apostoł – Sekretarz Centralny EPP.

         Dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty, Pani Elżbiety Łukacijewskiej oraz Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” na wystawę przybyli przedstawiciele młodzieży z Województwa Podkarpackiego (m.in. z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Gimnazjum w Majdanie Królewskim i in.) wraz z opiekunami.

            Z okazji wystawy został także wydany okolicznościowy folder zredagowany w języku angielskim i francuskim dzięki pomocy Pani Genowefy Bialkovski, Michela Marbot oraz Jana Czarnieckiego. Opracowanie graficzne wykonał Mariusz Wołosz z Fundacji „Serce bez granic” przy współpracy z dr Marcinem Krzanickim z Oddziału IPN Rzeszów.

  

 Otwarcie wystawy o Kardynale Adamie Kozłowieckim w Parlamencie Europejskim (fotorelacja)

Zdjęcia: Grzegorz Romaniuk i Robert Wilk
 

15 sierpnia 2012 r. – Odbiór wystawy poświęconej Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ „Z otwartymi dłońmi” z Kościoła Notre Dame de la Chapelle w Brukseli

Kościół Notre Dame da la Chapelle to przepiękny obiekt architektoniczny oraz najstarszy kościół w Brukseli. Zbudowany między 1210 a 1300 r. łączy w sobie style romański i gotycki. W tym zabytkowym budynku o godzinie 17.30 miał miejsce odbiór prezentowej na terenie Brukseli wystawy poświęconej życiu i działalności Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.

Ekspozycja wystawiana była na terenie całej Brukseli, począwszy od  Parlamentu Europejskiego a zakończywszy na kościele Notre Dame de la Chapelle. W ostatnim miejscu ustawiona była wzdłuż lewej nawy bocznej i można ją było oglądać nawet kilka tygodni.

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli ks. prałata Ryszarda Sztylka OMI. Podczas obrzędów wstępnych ksiądz prałat przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in. Poczet Sztandarowy Powstańców Warszawy oraz przedstawiciela Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” Pana Romana Gurdaka. W dalszej części liturgii koncelebrant wygłosił kazanie o treści patriotycznej, w którym wspomniał o osobę Kardynała Adama Kozłowieckiego i jego brak przywiązania do spraw doczesnych. Po komunii św., podczas obrzędów zakończenia głos zabrał Pan Roman Gurdak. Podziękował ks. prałatowi Ryszardowi Sztylka, wręczając mu album „Serce bez granic” autorstwa  ks. Ludwika Grzebienia SJ i zaprosił na główne obchody Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, przypadające na 25 września 2012 roku. Ponadto zachęcił wszystkich obecnych do odwiedzenia Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Jego wystąpienie przyjęto z ogromnym entuzjazmem i nagrodzono gromkimi brawami.

 Tekst: Angelina Serafin