2012.08.04 Koncert Zespołu Claret Gospel w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Fundacja im. Księdza Kardynała
Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”
i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej
zapraszają w dniu 4 sierpnia 2012r. o godz. 16:00 do Muzeum
na koncert
GRUPY EWANGELIZACYJNEJ CLARET GOSPEL
Z WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ

 

Grupa Ewangelizacyjna „CLARET-GOSPEL” (z misji Klaretynów w Abidżanie, diecezja Grand Bassam i Bouafle diecezji Daloa  na wybrzeżu Kości Słoniowej) ukazuje , jak śpiewem modli się Afryka.

Chrześcijanie z Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie ewangelizację rozpoczęto zaledwie przed stu laty, przybywają do Polski, kraju o tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, aby dać świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego!

CO MÓWIĄ O SOBIE…?

Kim jesteśmy?

Waszymi Braćmi i Siostrami w Chrystusie Panu. Większość z nas nie ma pracy, chociaż mamy ukończone studia i nie zawsze jemy do syta, jak większość w naszym kraju…

Jak śpiewamy?

Śpiewamy tak jak czujemy i potrafimy najlepiej. Nie mamy żadnego wykształcenia muzycznego, ale jesteśmy pewni, że to „Miłość Chrystusowa przynagla nas” (2 Kor 5,14) tak samo, jak przynaglała założyciela Misjonarzy Klaretynów św. Antoniego Marię Klareta…

O czym śpiewamy?

O wszystkich kolorach Afryki i naszego kraju Wybrzeża Kości Słoniowej, o miłości, pokoju i radości, ale także o kolorach, które bardzo bolą, o wojnie, niesprawiedliwości i braku nadziei…

Nasze pragnienia?

Nie pozwolić, aby w naszych sercach i sercach naszych rodaków zapanowała nienawiść, zemsta i rozpacz…

Co jest naszą siłą i czego oczekujemy ?

Wiara, Nadzieja i Miłość wypływająca z poznania i ukochania Jezusa. I choć jest nas zaledwie czternaście osób, wierzymy, że jesteśmy jak to małe ziarenko, z którego wyrasta rozłożyste drzewo…

Chcemy z wszystkimi się modlić, wzmacniać naszą wiarę w naszego Pana, miłość do drugiego człowieka i nadzieję w to, że wszyscy jesteśmy Braćmi i Siostrami e Jezusie Chrystusie

Abyśmy po prostu, zawsze byli ZAKOCHANI W CHRYSTUSIE…

 

CLARET – GOSPEL –  z  Wybrzeża Kości Słoniowej w 10 – tą rocznicę założenia

 

Śpiewa dla Boga i o Bogu

 

Afryka jest rozśpiewana i roztańczona, ale i cierpiąca. Taki też jest Kościół afrykański na Wybrzeżu Kości Słoniowej, dla którego pracujemy już od ponad 20 lat, jako Misjonarze Klaretyni.

Chór Claret-Gospel – powstał w 2002 r., od początku swego istnienia związany jest z Kościołem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie na co dzień posługuje jako grupa uwielbienia.

Głównym celem chóru jest prowadzenie modlitwy uwielbienia Jezusa podczas koncertów, spotkań, modlitewnych czuwań, nabożeństw poprzez muzykę i dzielenie się słowem. Nazwa zespołu wskazuje na muzyczne fascynacje artystów. Bliska jest im „czarna” muzyka Gospel, ale nie jest im obca także muzyka klasyczna. W swoim repertuarze mają między innymi utwory takie jak: Nabucco – Verdiego, Alleluja- Haendla.

Jednak w ich koncertach dominuje muzyka Gospel, którą śpiewają z największą radością i przekonaniem. Jest to pierwsza prawdziwa grupa gospelowska na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie dominuje styl Reggae. Obecnie coraz częściej śpiewa się w stylu Gospel.

Śpiewają w języku francuskim, angielskim, polskim, łacińskim, w językach lokalnych z Wybrzeża, Gany, Mali, Burkina Fasso, Liberii. Towarzyszą im afrykańskie instrumenty: kalebasty, grzechotki, bębny czyli „tam-tamy, balafony, n´djembe itp…

Ktoś powiedział, że najbardziej oryginalni są wtedy kiedy tańczą. Trudno jest opisać ich tańczących, po prostu trzeba to zobaczyć. Prezentują tańce z 5 krajów i kilkudziesięciu grup etnicznych, do których należą. Występują w oryginalnych strojach, makijażach i fryzurach afrykańskich.

Claret-Gospel śpiewa o radości, miłości, pokoju. Przekazuje te wartości, za którymi świadomie lub nieświadomie każdy człowiek tęskni. Śpiewa o niesprawiedliwości, o wojnie, o tym co boli. Chórzyści pochodzą z biednych, a niektórzy nawet z bardzo biednych rodzin. Znajdują się w różnych sytuacjach życiowych, jedni studiują, pracują, a jeszcze inni poszukują pracy. Kryzys gospodarczy, ciągle rosnący brak sprawiedliwości sprawia, iż nie ma możliwości na znalezienie pracy.

Trudna sytuacja w kraju, nie przeszkadza im jednak robić tego co kochają. Mówią, że dzięki śpiewaniu otrzymują wiele łask Bożych, za które są Bogu wdzięczni.

W roku 2002 Claret- Gospel po raz pierwszy odwiedził Polskę, w roku bardzo trudnym dla Wybrzeża Kości Słoniowej z racji na początek wojny domowej. Tourne ewangelizacyjne było jedną wielką modlitwą o pokój w tym kraju. Grupa została utworzona spośród wielu chórzystów, którzy śpiewem głoszą ewangelię w naszych parafiach. Pomyśleliśmy też o tych wszystkich, którzy nie mogą przyjechać do Afryki. Postanowiliśmy, że cząstka Afryki przyjedzie do Polski. Wyjazd do Polski jest pewną formą wyrażenia wdzięczności za współpracę z misjonarzami. Jest okazją do wymiany poglądów pomiędzy młodzieżą polską i afrykańską. Jest to moment odzyskiwania Nadziei i często zmiany poglądów. Po powrocie do swojej ojczyzny są ludźmi uformowanymi, dającymi nadzieję swoim rówieśnikom. Tak motywujemy nasze prośby o wizy wjazdowe do Polski i dziękujemy władzom polskim za okazaną pomoc w naszych wyjazdach.

Także młodzież polska, może się wiele uczyć od swoich braci afrykańskich. Nasze spotkania są pewnego rodzaju odpowiedzią na odznaki rasizmu. Takie spotkania z utalentowaną młodzieżą afrykańską, zmieniają spojrzenie na tych ludzi i na tę cześć świata.

Chór występował i dawał wiele koncertów w różnych miastach Polski w wielu kościołach, brał udział w akcjach charytatywnych. Ich koncerty to porywające widowiska, które zapełniają kościoły, sale koncertowe z rozśpiewaną i roztańczoną publicznością. Każdy koncert jest nieustanną modlitwą o Pokój w Afryce, do której zachęca się wszystkich uczestników koncertów.

Ich występy zostały utrwalone na dwóch płytach CD i DVD. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej wydano płytę zatytułowana „Caritas Christi Urget Nos”(Miłość chrystusowa przynagla nas 2Kor 5,14). W Polsce ukazała się druga płyta pt. „Zakochani w Chrystusie”, która jest w ciągłej sprzedaży. Pozyskane środki ze sprzedaży przeznaczone będą na budowę nowego kościoła na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podczas naszej kolejnej ewangelizacji w 2012r, celebrującej jednocześnie 10-tą rocznicę powstania chóru, planujemy nagranie nowej płyty. Zarówno obecna Ewangelizacja jak i poprzednie są dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Dzisiaj, kiedy jesteśmy w trakcie przygotowania szóstej ewangelizacji, widzimy jak bardzo potrzebna była ta inicjatywa. W tym momencie chcemy podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację naszego pobytu, dziękujemy za wsparcie, życzliwość i liczne  spotkania.

Prosimy o wasze wsparcie modlitewne, a my z naszej strony zapewniamy o naszej pamięci przed Panem.

O. Roman Woźnica cmf + Claret-Gospel