2012.10.04 Otwarcie wystawy ,,Z otwartymi dłońmi” w Norymberdze

Dziś o godz. 17:30 w Norymberdze zostanie otwarta wystawa pt. ,,Z otwartymi dłońmi”, poświęcona życiu i działalności ,,Misjonarza Afryki” – Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ.

Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” reprezentuje w tym szczególnym dniu w Norymberdze Pan Bogdan Romaniuk – Wiceprezes Zarządu. Z ramienia Diecezji Sandomierskiej wystawę otwierać będzie ks. Marek Drwiła – Vice-ekonom Diecezji Sandomierskiej.

Fundacja składa serdeczne podziękowania:

Pani Genowefie Bialkovski z Monachium – Członkowi Rady Programowej Fundacji, za organizację tego wydarzenia.

Gospodarzowi miejsca, Panu dr Siegfrid Grillmeyer – Dyrektorowi Akademii Caritas Pirckheimer, za udostępnienie miejsca wystawowego oraz jego niezwykle przychylne ustosunkowanie się do prośby prezentacji ekspozycji i jej współorganizacji.

Pani Dianie Löffler z Oddziału Sztuki, Kultury i Wymiany za solidną współpracę z Panią Genowefą Bialkovski w przygotowaniach do wystawy.

Pani Aleksandrze Völkl za przygotowywanie plakatów i zaproszeń.

Administracji budynku, a w szczególności Panu Peterowi Holadowskiemu za pomoc w rozstawieniu wystawy.

Pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej.

Pani Patrycji Ott za oprawę muzyczną wernisażu.

Pani Ninie Kozlowski, tłumaczowi.

Pracownikom Resortu Gospodarczego za przygotowanie poczęstunku.

Wszystkim za wszystko, oraz okazane serce i pomoc.

 

Wystawa „W poszukiwaniu pojednania.
Z otwartymi dłońmi.
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ”
Norymberga, 4 października 2012 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 4 października do 2 listopada 2012 r. w Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus w Norymberdze (Königstraße 64) eksponowana będzie wystawa „W poszukiwaniu pojednania. Z otwartymi dłońmi. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ”. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 4 października 2012 r. o godz. 17.30.

Wystawa przygotowana została przez pracowników rzeszowskiego oddziału IPN-u. Powstała we współpracy z Fundacją im. ks. kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Powiatem Kolbuszowskim. Zgodnie z umową z dn. 25 września 2012 r., podpisaną przez przedstawicieli Fundacji: Pana Bogdana Romaniuka – Wiceprezesa Zarządu Fundacji i Pana Dariusza Bździkota – Sekretarza Zarządu Fundacji, podczas trwania wystawy będzie promowane Województwo Podkarpackie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca urodzenia Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Wystawa przedstawia osobę oraz działalność ks. kardynała Adama Kozłowieckiego z uwzględnieniem jego osobistych przeżyć oraz działalności duszpasterskiej, społecznej i politycznej, jak również pokazuje formy pielęgnowania pamięci o „człowieku, którego docenił świat”. Współorganizatorami wystawy są Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium oraz Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus Nürnberg.

Zwiedzanie wystawy: poniedziałek–piątek w godz.8.00–20.00; sobota–niedziela w godz. 8.00–16.00.
Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie w dniu 1 listopada 2012 r.

Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej. Po maturze, 30 lipca 1929 r. wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1929-1931 odbył nowicjat w Starej Wsi koło Brzozowa, przez kolejne dwa lata studiował filozofię w Krakowie, następnie przez rok był wykładowcą młodzieży w Chyrowie. W latach 1934-1938 studiował teologię w kolegium Bobolanum w Lublinie, a 24 czerwca 1937 r. z rąk biskupa Karola Niemiry przyjął święcenia kapłańskie. W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez hitlerowców, więziono go w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich, w Wiśniczu, od 20 czerwca 1940 r. przebywał w obozie w Auschwitz, stąd 11 grudnia tego samego roku trafił do obozu w Dachau. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1945 r. Wyjechał do Rzymu, tam 15 sierpnia 1945 r. złożył ostatnie śluby zakonne i rozpoczął zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Pomimo tęsknoty za Polską 29 stycznia 1946 r. udał się na misję do Rodezji Północnej (obecna Zambia), włączając się w wymagającą ogromnego zaangażowania pracę misyjną. Jego wysiłek przyniósł wymierne efekty, został zauważony i doceniony. 11 września 1955 roku został konsekrowany na pierwszego biskupa Lusaki. Gdy w 1959 roku papież Jan XXIII ustanowił w Północnej Rodezji niezależną prowincję kościelną, obejmującą arcybiskupstwo Lusaka oraz siedem sufraganii, biskup Kozłowiecki został podniesiony do godności arcybiskupa archidiecezji. Nadal działał bardzo aktywnie, m.in. powołał do życia afrykańskie zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych, sprowadził do Zambii kilka zgromadzeń zakonnych. Adam Kozłowiecki odegrał dużą rolę w okresie uzyskiwania przez Zambię pełnej suwerenności. Współpracował również z Kongregacją Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi. W 1998 r. otrzymał nominację kardynalską. W Polsce był wiele razy, w Ojczyźnie obchodził swoje jubileusze i towarzyszył Janowi Pawłowi II w pielgrzymkach. Odznaczony został m.in. Wielką Komandorią Orderu Wolności (Zambia), Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 roku w szpitalu w Lusace. Pochowany został przy katedrze Dzieciątka Jezus w Lusace.
 

Żródło:

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/21107/Wystawa_W_poszukiwaniu_pojednania_Z_otwartymi_dlonmi_Kardynal_Adam_Kozlowiecki_S.html