2012.10.02 Alejki w parku Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej

 

            2 października 2012 r. w Hucie Komorowskiej, w siedzibie Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” podpisano umowę z Wykonawcą na roboty ziemne, podbudowy i nawierzchni ścieżek  na terenie parku przy oficynie dworskiej w Hucie Komorowskiej w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej” w ramach projektu pt. „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej, polegająca na konserwacji historycznego założenia parkowo- dworskiego, budowie infrastruktury technicznej, budowie elementów małej architektury, przebudowie i budowie infrastruktury technicznej obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowanie terenu, a mianowicie: scena plenerowa zadaszona i szklarnia w miejscowości Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski.” Projekt dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na łączną kwotę 826 995,11 zł. z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
            W spotkaniu uczestniczyli: Vic-ekonom Diecezji Sandomierskiej, Sekretarz Fundacji, Właściciele Firmy Budowlanej „SKOBUD” z Tarnobrzega oraz Przedstawiciel Nadzoru Budowlanego. Prace będą prowadzone wg przyjętego harmonogramu  robót na terenie parku.

Zapraszamy do odwiedzania parku Kozłowieckich i obserwacji prowadzonych  prac, mających na celu rekonstrukcję dawnej świetności historycznych alejek.

 

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…