2012.30.09 Warsztaty dziennikarskie dla seniorów z ,,VIA” Katolickim Radiem Rzeszów

W niedzielę 30 września 2012 r. odbyły się w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej warsztaty dziennikarskie dla seniorów, ogranizowane przez ,,VIA” Katolickie Radio Rzeszów.

Kursanci, po zwiedzeniu Muzeum i zapoznaniu się z postacią Kardynała Kozłowieckiego, uczestniczyli w warsztatach, podczas których czytali listy i pracowali nad materiałami dotyczącymi biografii ,,Misjonarza Afryki”. Miłą niepodzianką była okazja do spotkania świadków przeszłości rodziny Kozłowieckich, a mianowicie pięciu mieszkańców Huty Komorowskiej, którzy cierpliwie odpowiadali na zadane im przez przyszłych dziennikarzy pytania.

Część opracownych materiałów na warsztatach dziennikarskich:

Strona tytułowa (pdf)
Biografia (pdf)
Fragment wywiadu (pdf)
Publikacje Kardynała Kozłowieckiego (pdf)