2012.12.16 Otwarto wystawę „Serce bez granic” w Kolbuszowej

KOZŁOWIECKI w Kolegiacie Kolbuszowskiej


         Proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej ks. Lucjan Szulmierz wraz Zarządem Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w dniu 16 grudnia 2012r. otworzyli wystawę poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ. Na otwarcie przybyła również bratanica kardynała siostra Oktawia Kozłowiecka. Siostra Oktawia przybliżyła wszystkim obecnym na mszy św. postać swojego stryja. Zmarły we wrześniu 2007r. Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki był symbolem polskości Ambasadorem Polski w Afryce w jej najlepszym ujęciu, przez ponad 61 lat z ogromnymi sukcesami pełniąc swą misję w Rodezji Północnej, obecnie Zambii. Za wybitne zasługi został uhonorowany wysokimi odznaczeniami polskimi, zambijskimi i francuską Legią Honorową. Czynnie wspierał naród zambijski w walce o równouprawnienie ras i prawo dostępu Afrykańczyków do osiągnięć cywilizacji. Jego imię nie jest obce Królowej Brytyjskiej Elżbiecie II. Swoją postawą zyskał sobie życzliwą pamięć zarówno elit Zambii, jak i prostych ludzi, którym dane było spotkać Go na swej drodze życia.
Jako więzień Auschwitz i Dachau, Adam Kozłowiecki nawiązał bliskie kontakty
z więźniami z całej Europy podczas ponad pięciu lat wojny spędzonych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Zawarte tam znajomości i przyjaźnie zaowocowały więzami na całe życie. Jako kardynał wielokrotnie wspominał, że często otrzymywał pomoc materialną od swoich obozowych przyjaciół z Niemiec. Fakt ten stanowi niezwykłe świadectwo europejskiej wspólnoty wartości, która połączyła skonfliktowane narody Europy we wspólnej walce o godność osoby ludzkiej
i zaowocowała na innych kontynentach.
Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu przyznano najwyższe odznaczenia w Zambii (Zambijski Order Wolności), Polsce (Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP) oraz Francji (Legia Honorowa). Przyznano mu także tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Został także zaliczony w poczet stu najbardziej wpływowych Polaków za granicą. Wszystko to niezaprzeczalnie podkreśla, iż był on prawdziwie postacią wyjątkową, która wpisała się w historię wielu narodów.
Po mszy świętej uczestnicy spotkania mogli zobaczyć film ,,Kardynał z Buszu”, a po nim wiceprezes Fundacji Bogdan Romaniuk opisał prace fundacji od 2008r. Fundacja jak się okazuje zdołała odbudować i odnowić dworek myśliwski Kozłowieckich
w Hucie Komorowskiej dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej, otworzyła muzeum swojego Patrona, oraz w związku z 100. rocznicą urodzin Kardynała Adama Kozłowieckiego wydała okolicznościowy medal wg projektu Andrzeja Nowakowskiego. Medal wybito w Mennicy Polskiej. Z tej też okazji Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek i kopertę z portretem Kardynała. Od śmierci Patrona, czyli od 2008r. Fundacja organizuje naukowe konferencje
i wystawy oraz angażuje się w tworzenie Diecezjalnego Centrum Misyjnego o charakterze formacyjno – edukacyjnym.
Od 2011r. rozpoczęły się również prace nad fabularnym filmem o Kardynale Kozłowieckim, Misjonarzu Afryki. Do współpracy zostali zaproszeni Państwo Wieczyńscy, reżyserzy filmu o ks. Jerzym Popiełuszce.
Fundacji, udało się również zorganizować wystawę pt. „Z otwartymi dłońmi”, poświęconą działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego w Dachau, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego, którą można było zwiedzać od 25 października 2011 r. do 8 stycznia 2012 r. 11 kwietnia 2012 r. ta sama wystawa została otwarta w Sejmie RP w Warszawie, w porozumieniu z Parlamentarnym Zespołem ds. Afryki. 19 czerwca 2012 r. angielsko-francuska wersja ekspozycji prezentowana była w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W marcu przyszłego roku planowane jest także otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym w Lusace.
W Polsce wystawa prezentowana była w Kamieńcu k/ Poznania, Dębicy, Wrocławiu i do 20 grudnia w Kolegiacie Kolbuszowskiej. Po prezentacji wystąpiła zespół Bartka Jaskota. Podczas koncertu można było posłuchać refleksyjnych utworów Maryjnych i pieśni adwentowych. Koncert muzyków z Mielca zorganizowano dzięki wsparciu ks. Lucjana Szulmierza. W organizacji koncertu pomogli pracownicy MDK w Kolbuszowej na czele z p. dyrektorem.
Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej będzie na nowo można odwiedzać od 3 lutego 2013r., w nowej szacie graficznej ekspozycji i wnętrz.

Katarzyna Cesarz

Fotorelacja z otwarcia wysytawy w Kolegiacie kolbuszowskiej w Kobuszowej w dniu 16 grudnia 2012 r.