2013.02.03 Otwarcie wystawy stałej w Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego

Otwarcie wystawy stałej poświęconej życiu i działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Muzeum Jego imienia w Hucie Komorowskiej odbędzie się w dniu 3 lutego 2013 roku (niedziela).

 

 
 
Program uroczystości:
11:00          Msza św. w kościele p.w. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej pod przewodnictwem Bpa Krzysztofa Nitkiewicza – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej
12:30          Otwarcie stałej wystawy współfinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
13:30          Program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ

 

Na uroczystość zaprasza Bp Edward Frankowski – Prezes Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Bogdan Romaniuk – Dyrektor Muzeum.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap I.”