II Konkursu na palmę i pisankę Wielkanocną w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Prawdziwie Zmartwychwstał !

Regulamin konkursu na palmę i pisankę Wielkanocną

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” oraz Muzeum i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

 

2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiadomości na temat konkursu, pobudzenie inwencji twórczej.

 

4. Przedmiotem konkursu są palmy i pisanki Wielkanocne.

 

Ze względu na różnorodność prac jury ustaliło podział na następujące kategorie:

  1. palmy,
  2. pisanki.   

 

5. Kryteria oceny:

      – umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów we współczesnym zdobnictwie związanym z Wielkanocą;

   – staranność wykonania;

   – ogólny wyraz artystyczny.

 

UWAGA! Prace nieopisane nie będą oceniane.

 

6. Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów.

 

7. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej ilości nagród i wyróżnień w zależności od ilości prac, ich poziomu oraz funduszy przeznaczonych na nagrody.

 

8. W konkursie będą oceniane prace wykonane wyłącznie indywidualnie.

Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę – można będzie je jedynie zobaczyć na wystawie pokonkursowej.

 

9. Prace od jednego ucznia (maksymalnie 2 szt.), należy dostarczyć lub przesłać na adres:

 

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Huta Komorowska 32 a

36-110- Majdan Królewski

do dnia 22.03.2013 r. (tj. piątek)

 

10. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w kwietniu 2013r. O terminie  wręczenia nagród organizatorzy powiadomią Dyrekcje szkół, jednocześnie informacje zostaną podane na stronie internetowej www.cardinalekozlowiecki.pl

 

11. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

15 811 12 64 , 665 018 777,  880 774 507, 665 819 244