2013.03.08 Muzeum dla misji

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej włączyło się w akcję zbierania znaczków na rzecz misji. Akcję zainicjowała Pani Alina Salwik z „Niedzieli Rzeszowskiej”, która jako pierwsza przekazała posiadane przez nią znaczki.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów szkół z terenu województwa podkarpackiego aby włączyli się do tej inicjatywy.

 

Znaczki należy dostarczać osobiście do Muzeum lub drogą pocztową na adres:

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Huta Komorowska 32a

36-110 Majdan Królewski

 

Wszystkie zebrane znaczki zostaną następnie przesłane do siedziby głównej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, na adres: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa