2013.03.11 W stolicy Zambii otwarto szpital im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego

Konferencja Episkopatu Zambii (ZEC) otworzyła szpital narodowy
w stolicy Zambii, Lusace

Posłuchaj fragmentu audycji Radia Vatykan z dnia 11.03.2013 r. godz. 17:00 lub pobierz plik format mp3.


 

Przekład z języka angielskiego na język polski – Zofia Sumara. Orginalny tekst w języku angielskim na stronie Episkopatu Zambii. Kliknij na baner:

Szpital nosi nazwę „Szpital Kardynała Adama” (CAMH), i został nazwany ku czci pierwszego zambijskiego kardynała, Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Biskupi jednogłośnie zgodzili się nazwać szpital ku czci Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, ze względu na jego oddanie w służbie chorym i cierpiącym.
Przemawiając w imieniu Konferencji, Bp Raymond Mpezele, ordynariusz diecezji Livingstone, podkreślił, że poprzez ten szpital Kościół będzie mógł kontynuować posługę chorym, zapoczątkowaną przez samego Chrystusa, i tutejszych misjonarzy.
„Od czasu przybycia pierwszych misjonarzy, Kościół kontynuuje posługę chorych, zapoczątkowaną przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, poprzez szpitale, wiejskie ośrodki zdrowia i hospicja. W rzeczy samej, te ośrodki są określane jako świadczące wysokiej jakości usługi zdrowotne” – powiedział Bp Mpezele. Wyrażając radość z okazji otwarcia szpitala w stolicy kraju, Lusace, Bp Mpezele wyjaśnił jak idea powstania szpitala narodowego została przekazała biskupom przez samego Kardynała na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Początkowo pomysł utworzenia szpitala obejmował utworzenie szpitala dla kleru, ale w wyniku dyskusji biskupi zadecydowali, że szpital będzie dostępny dla ogółu społeczeństwa i będzie oferował specjalistyczną opiekę.
Podczas swojej homilii, Bp Mpezele mówił o niegasnącym pragnieniu Kościoła Katolickiego do kontynuacji i osiągania opieki nad chorymi podobnej do tej, jaką przejawiał sam Chrystus, aby każdy chory, który zapuka do drzwi szpitala Kardynała Adama nie został odesłany z powrotem.

Pierwsza faza budowy szpitala – przychodni kosztowała biskupów 5 mln kwacha. Obejmuje ona blok specjalistyczny z udogodnieniami takimi jak: klinika dentystyczna, radiologia, klinika okulistyczna, laboratorium, apteka, sala operacyjna (do przeprowadzania niezbyt skomplikowanych operacji) oraz pomieszczenia administracyjne dla personelu.
Druga faza będzie obejmować budowę sześciu oddziałów – głównego bloku operacyjnego, centrum doradztwa, pralnię, kuchnię, kostnicę, oraz roboty takie jak kanalizacja ściekowa. Bp Mpezele zakończył swoją wypowiedź apelem o datki na rozwój drugiej i trzeciej fazy projektu budowy szpitala.
Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej z Indii zostały wyznaczone do prowadzenia szpitala w imieniu Konferencji Episkopatu Zambii. Siostry już prowadzą m.in. Uniwersytet Św. Eugeniusza w Lusace.
Minister Zdrowia Zambii, Joseph Kasonde, w swoim przemówieniu –przeczytanym w jego imieniu przez Panią Dorothy Kazonga, Wiceminister Rozwoju Regionalnego – docenił rolę Kościoła w pomaganiu rządowi w organizowaniu opieki zdrowotnej.
Wydarzenie uświetniło swoją obecnością kilkunastu biskupów katolickich, księży, sióstr zakonnych, zakonników, jak również wielu mieszkańców.
Mszy św. przewodniczył Arcybiskup Telesphore Mpundu.

Info za Episkopat Zambii, Radio Vatykan