2013.03.27 Pierwszy haft portretu Kardynała w 102. rocznicę urodzin

Pierwszy haft w 102 rocznicę urodzin

Zarząd Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,SERCE BEZ GRANIC” składa serdecznie podziękowania za dar pracy i umiejętności potrzebnych do wyhaftowania portretu Patrona Fundacji i Muzeum. Powstanie obrazu zbiega się z 102 rocznicą urodzin Adama Kozłowieckiego, jezuity.

Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ urodził się w Hucie Komorowskiej w dniu 1 kwietnia 1911r. o godzinie 23:55 (jak sam wspomina, Ojciec mu o tym powiedział) w rodzinie ziemiańskiej. W czasie II wojny światowej był więźniem nazistowskich obozów koncentracyjnych. Po wojnie wyjechał na misje do Północnej Rodezji, późniejszej Zambii. Był wspaniałym kapłanem–zakonnikiem, misjonarzem o wielkim sercu i ogromnej wrażliwości, obrońcą godności człowieka, niedoścignionym wzorem dla innych. Całe swoje życie ofiarował służbie ewangelizacji. Troszczył się o budowę nowych kościołów i kaplic, zarówno w miastach, jak i w afrykańskim buszu; zakładał szkoły i szpitale oraz inne obiekty z przeznaczeniem na cele dobroczynne. Do misyjnej współpracy zapraszał również Czechów, Słowaków, Chorwatów oraz Amerykanów polskiego pochodzenia.

Teresa Śnieżek z Weryni, jeszcze kilka miesięcy temu miała wystawę w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ swoich haftów. Zafascynowana postacią postanowiła wyhaftować jego portret. Dziś po 3 miesiącach pracy możemy podziwiać jej kolejne dzieło, portret Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Prototypem na kanwie był rysunek z 1959 roku z Rzymu. Wzór opracowany przez firmę: Megat Coricamo z Goleszowa, został wyhaftowany na białej kanwie, bez nadrukowanego wzoru. Cierpliwość, wytrwałość oraz płynąca z serca potrzeba, sprawiły, że dziś możemy podziwiać efekt pracy Pani Teresy. Obraz jeszcze przez pewien czas będzie można podziwiać w Muzeum , ale już pod koniec roku trafi do Lusaki. O jego losach napiszemy później.

K. Cesarz