2013.04.12 Przekazanie zebranych znaczków Dyrektorowi Papieskich Dzieł Misyjnych

            W dniu 12 kwietnia 2013 roku, w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, po uroczystymn wręczeniu nagród laureatom II Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną Prawdziwie Zmartwychwstał 2013 Pan Bogdan Romaniuk, Dyrektor Muzeum, przekazał na ręce Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, i ks. Daniela Korycińskiego, Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, zebrane znaczki na rzecz misji, które zostaną następnie przekazane do siedziby głównej Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

Część zebranych znaczków pochodzi od Pani Aliny Salwik z ,,Niedzieli Rzeszowskiej”, która jako pierwsza przekazała posiadane przez nią znaczki do Muzeum.

Kliknij poniżej, by zobaczyc więcej…