2013.05.11 II Majówka Nauczycielska w Muzeum Kardynała Kozłowieckiego

                   W dniu 11 maja 2013 r. (sobota) odbędzie się w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej II Majówka Nauczycielska, organizowana przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli i katechetów i ma na celu zapoznanie ich z działalnością Fundacji i Muzeum, oraz zachęcenie do odwiedzania tego miejsca wspólnie z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie będzie miało charakter instruktażowy.

 

Program:

10.00 Rozpoczęcie spotkania modlitwą

10.15 Historia Fundacji i jej dzieła

10.30 Wokół programu „Slajdomania”

11.00 I Prezentacja

11.30 Przerwa na kawę

11.45 II Prezentacja

12.15 Spotkanie przy ognisku

14.00 Zakończenie spotkania

Na spotkanie zaprasza ks. dr Bogdan Krempa – Dyrektor Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i Bogdan Romaniuk – Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.