2013.05.21 Relacja z V Posiedzenia Rady Programowej Fundacji „Serce bez granic”

V Posiedzenie Rady Programowej Fundacji

im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

 

W sobotę 18 maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbyło się V Posiedzenie Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12:00 wspólną modlitwą, którą poprowadził Ksiądz Biskup Edward Frankowski, Prezes Zarządu Fundacji, oraz ks. dr Jan Biedroń – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po wspólnej modlitwie, wszyscy udali się do jednej z sal Seminarium.

Z ramienia Zarządu Fundacji, spotkanie prowadził Pan Bogdan Romaniuk, Wiceprezes. Na wstępie przywitał wszystkich gości oraz Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, który zaszczycił swoją obecnością zebranych. Wśród obecnych był także Prezes Zarządu Fundacji Bp Edward Frankowski. Członkowie Rady Programowej Fundacji, którzy przybyli na spotkanie to: Pan Ambasador Jan Wieliński – były Ambasador RP w Zimbabwe, s. Oktawia Kozłowiecka – Bratanica Kardynała Kozłowieckiego, dr Mateusz Szpytma z IPN Kraków, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu ks. dr Jan Biedroń, Dyrektor Naczelny Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu ks. Leszek Pachuta, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha, ks. dr Stanisław Cieślak SJ z Krakowa, Pan Mariusz Król, Pan Robert Perlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Pani Renata Szczęch, Pan Bogusław Szwedo – Prezes Radia Leliwa.

Na spotkanie przybyła także liczna grupa zaproszonych gości i osób, które wspierają Fundację: Pan Rafał Wieczyński – reżyser filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, Pan Grzegorz Lesiak – Prezes Zarządu SOTER Sp. z o.o., Pan Adam Spała – Prezes Fabryki Porcelany AS Ćmielów, Pan Tadeusz Zych – Prezes Zarządu Firmy Santa-EKO, Pan Krzysztof Zwiefka z Elektrowni Połaniec, ks. Dominik Bucki – Dyrektor Administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Pani Anna Jagodzińska z IPN Warszawa, Pan Gustaw Hadyna z synem Stanisławem, Ricky Lion – artysta pochodzący z Kongo, Pan Krystian Rzemień – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Pan Mirosław Kieler, oraz Pan Mariusz Wołosz, który prowadzi stronę internetową Fundacji.

Jak zawsze, nie zabrakło Członków Zarządu Fundacji: Pani Elżbiety Wołosz – Skarbnika Zarządu, Pani Anny Fila – Członka Zarządu, Pana Pawła Zarzyckiego – Członka Zarządu, Pana Dariusza Bździkota – Sekretarza Zarządu.

Po przywitaniu gości, Pan Dariusz Bździkot, Sekretarz Zarządu, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji od ostatniego posiedzenia. W swojej wypowiedzi serdecznie podziękował Bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi – Ordynariuszowi Diecezji Sandomierskiej a zarazem Członkowi Zarządu Fundacji i Bp Edwardowi Frankowskiemu za cenne wskazówki oraz podpowiedzi. Nawiązał także do IV Posiedzenia Rady Programowej z dnia 15.01.2012 r., informując, iż w mijającym okresie udało się wdrożyć szereg zaproponowanych wówczas pomysłów lub rozwiązań. Oto niektóre z nich:

  1. Dwóch alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło praktyki misyjne w Zambii.
  2. Na podstawie sugestii wolontariuszy pracujących w Zambii, na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki (16.02.2012 r.) zwrócono uwagę na wadliwość Ustawy o wolontariacie.
  3. Wydawnictwo WAM podjęło decyzję o dodruku wspomnień „Ucisk i strapienie”, autorstwa Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ, a decyzją Rektora Ignatianum, aula Uczelni nosi imię Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.
  4. Fundacja przy współpracy z Diecezją Sandomierską jest w trakcie tworzenia „Wirtualnego Muzeum” – portalu internetowego poświęconego misjom i samemu Muzeum.
  5. W Muzeum odbywa się szereg cyklicznych imprez o charakterze religijno – kulturalnym, np. Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej, Noc Muzeum, itd.
  6. Trwają prace nad produkcją filmu o Ks. Kard. Adamie Kozłowieckim SJ, w reżyserii Pana Rafała Wieczyńskiego.
  7. W zabytkowym parku w Hucie Komorowskiej trwają prace nad alejkami oraz nad jego zalesieniem, zgodnie z projektem zaopiniowanym przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.

Po wypowiedzi Sekretarza Zarządu, głos zabrał Pan Bogdan Romaniuk, który w przedstawionej prezentacji multimedialnej przybliżył zebranym obecnie realizowane projekty oraz poinformował o podejmowanych inicjatywach. Nawiązał także do planów Fundacji odnośnie niesienia pomocy w Afryce.

Obecny na spotkaniu Pan Ambasador Jan Wieliński przestawił znane na chwilę obecną szczegóły organizowanej przez Fundację wystawy w Lusace, poświęconej Kardynałowi Kozłowieckiemu. Wystawa, nosząca tytuł „Z otwartymi dłońmi”, w ostatnim kwartale bieżącego roku zostanie zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Lusace w Zambii i będzie kontynuacją szeregu wystaw, które były już prezentowane za granicą: na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Dachau, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Akademii Caritas-Pirckheimer-Haus w Norymberdze.

W dalszej części spotkania, ks. Daniel Koryciński zdał relację z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Następnie Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz wygłosił słowo do zebranych gości oraz uroczyście wręczył akty przyjęcia nowym Członkom Rady Programowej Fundacji. W roku bieżącym do Rady zostali włączeni: ks. Marek Drwiła – Vice-ekonom Diecezji Sandomierskiej, Pan Julian Franciszek Jachyra-Cmolassowski z Kanady, Pan Roman Gurdak i Pan Edward Kopeć – redaktor naczelny gazety „Majdańszczyzna”.

Spotkanie zwieńczyła dyskusja, podczas której głos zabierali kolejno: Pan Adam Spała – Prezes Fabryki Porcelany AS Ćmielów; Pan Gustaw Hadyna; Pan Rafał Wieczyński, który pracuje nad filmem dokumentalnym o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ; Pani Anna Jagodzińska z IPN Warszawa; Pan Mateusz Szpytma z IPN Kraków; Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk; Ricky Lion; oraz Pan Paweł Zarzycki.

Na koniec V Posiedzenia Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” swego błogosławieństwa udzielił zebranym Bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.

Zofia Sumara

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…