2013.06.06 Zmarł Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy SCJ

Zmarł Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy SCJ

 

Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy, kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, urodził się 30 września 1921 roku w Bieruniu Starym (woj. śląskie) w rodzinie górniczej, zmarł wczoraj rano w Krakowie, w wieku 92 lat.

Ksiądz Kardynał był wybitnym teologiem fundamentalistą i ekumenistą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie.

Po wstąpieniu do Zgromadzenia (1937) i złożeniu ślubów wieczystych (1941) przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Rosponda (1945). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując magisterium (1948), a następnie przeszedł stopnie kariery akademickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: 1952 – doktorat, 1968 – habilitacja, 1979 – profesor nadzwyczajny, 1985 – profesor zwyczajny. Rektor Małego Seminarium Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie (1947-1950), rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Tarnowie (1952-1958). Od roku 1958 prowadzi wykłady na KUL, mianowany w 1970 roku kierownikiem nowo utworzonej Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. Prodziekan Wydziału Teologii KUL (1972-1974). Kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej (1972-1991). Członek Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. Wieloletni przewodniczący Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Dwukrotnie uczestniczył w charakterze eksperta w Synodach Biskupów (1985 i 1991). Z nominacji Jana Pawła II członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przez dwie kadencje (1986-1996). Redaktor działu ekumenicznego Encyklopedii Katolickiej i członek kolegium redakcyjnego Roczników Teologicznych. Od roku 1973 pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Promotor licznych prac doktorskich i magisterskich, uczestnik wielu przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Przyjaciel młodzieży akademickiej. Ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. Dnia 28 stycznia 2003 roku otrzymał medal Pontificia Facultas Theologica z okazji trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ojciec Święty Jan Paweł II w niedzielę 28 września 2003 r. mianował ks. prof. Stanisława Nagy’ego kardynałem.

W dniu 13 października 2003 r. Ks. prof. Stanisław Nagy – kardynał nominat – przyjął w Katedrze na Wawelu święcenia biskupie. Ksiądz kardynał nominat decyzją Ojca Świętego otrzymał także tytuł arcybiskupa. Dewizą nowego kardynała oraz Mottem herbu arcybiskupiego i kardynalskiego były słowa: „In Te Cor Iesu speravi” – „W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem”. W jego kardynalskim herbie były symbole: Serca Jezusa, Biblia, kotwica – symbol nadziei i wiary oraz monogram słów Ave Maria.

Kapelusz kardynalski otrzymał on na uroczystym konsystorzu w dniu 21 października br. w Watykanie.

W dniu 29 XII odbyła się w rodzinnej parafii Księdza Kardynała niecodzienna uroczystość Prymicji Kardynalskich. Podczas uroczystej Mszy świętej w kościele św. Bartłomieja wspólnie z Ks. Kardynałem dziękowaliśmy Bogu za to szczególne wyróżnienie. Razem z Kardynałem Eucharystię celebrowali biskupi katowiccy i księża dekanatu Bieruń. Uroczystość zgromadziła licznych parafian z Bierunia i okolicznych miejscowości. Po Mszy św. władze miasta uhonorowały Ks. Kardynała honorowym obywatelstwem Bierunia.

Uroczystości pogrzebowe Księdza Kardynała odbędą się w poniedziałek 10 czerwca (importa) o godz. 17:00 oraz we wtorek 11 czerwca (pogrzeb) o godzinie 11.00 w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystościom w dniu pogrzebu przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Homilię wygłosi abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło informacji: http://www.radiomaryja.pl/informacje/zmarl-ks-kard-stanislaw-nagy-mial-92-lata/

Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy SCJ był Wielkim Przyjacielem i Członkiem Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Niech Pan czuwa nad Jego duszą.