2013.06.15 Otwarcie wystawy „Z otwartymi dłońmi” w Zespole Szkół w Kańczudze

Otwarcie wystawy „Z otwartymi dłońmi”
w Zespole Szkół w Kańczudze

W piątek 14 czerwca br. w Zespole Szkół w Kańczudze otwarto wystawę „Z otwartymi dłońmi”, poświęconą Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ.

             Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz. 10:30. Na wstępie Pani Dyrektor Dorota Konieczna powitała przybyłych gości, wśród których obecni byli: Pan Bogdan RomaniukCzłonek Zarządu Województwa Podkarpackiego a zarazem Fundator Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, ks. dr Stanisław Cieślak SJ z Krakowa – kustosz wystawy a zarazem Członek Rady Programowej Fundacji, przedstawiciele lokalnych samorządów, delegacja z ramienia Fundacji „Serce bez granic”, której przewodniczył Pan Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu, Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Kańczudze oraz licznie przybyli uczniowie szkoły.

            Po wystąpieniu Pani Dyrektor, głos zabrał ks. dr Stanisław Cieślak SJ, który wygłosił wykład na temat życia i działalności Kardynała Kozłowieckiego. Następnie Pan Dariusz Bździkot przedstawił dzieło Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w formie prezentacji multimedialnej. Prowadzone przez Fundację dzieło skupia nie tylko osoby z Polski, ale także Europy i świata. W prowadzoną działalność o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym włączają się inne organizacje, osoby prywatne, samorządy oraz przedstawiciele władz Polski za granicą. O międzynarodowym charakterze podejmowanych działań Fundacji świadczy m.in. fakt, że wystawa „Z otwartymi dłońmi” była prezentowana w takich miejscach jak: teren byłego obozu koncentracyjnego w Dachau, Parlament Europejski w Brukseli, Akademia Caritas-Pirckheimer-Haus w Norymberdze. Sejm RP w Warszawie oraz kilkanaście innych miejsc w Polsce także gościły wspomnianą wystawę, którą obecnie można obejrzeć w Zespole Szkół w Kańczudze do 21 czerwca br.

              Zespół Szkół w Kańczudze nieprzypadkowo gości wystawę poświęconą „Misjonarzowi Afryki”. Szkoła podejmuje różne inicjatywy – pojęła się m.in. współpracy z Misją Betaré-Oya w Kamerunie, tak więc tematyka działalności misyjnej jest bliska Dyrekcji szkoły i młodzieży tam uczęszczającej.

                Ciekawym punktem programu była projekcja filmu autorstwa Państwa Julity i Rafała Wieczyńskich, poświęconego życiu i działalności misyjnej Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Państwo Wieczyńscy są twórcami filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Jakiś czas temu pojęli się zadania nakręcenia filmu dokumentalnego, który ma przybliżyć ogółowi społeczeństwa postać tego wielkiego polskiego misjonarza z Podkarpacia, Kardynała Kozłowieckiego.

Fundacja

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…