2013.06.26 Leśnicy w hołdzie Adamowi Kozłowieckiemu seniorowi

          Pan Edward Marszałek, Rzecznik Prasowy Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie, przekazał do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej świeżo wydaną książkę własnego autorstwa „Z dziejów leśnictwa na Podkarpaciu”.

          Pan Edward Marszałek jest m.in. pomysłodawcą ponownego wydania „Gawęd leśnych”, książki autorstwa Adama Kozłowieckiego seniora, ojca Księdza Kardynała.  

          „Gawędy leśne” zostały po raz pierwszy wydane we Lwowie w 1933 roku. Ojciec Księdza Kardynała był ostatnim właścicielem dóbr ziemskich, rezydującym w Hucie Komorowskiej. Należał do Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, często publikował artykuły w ówczesnej prasie specjalistycznej (np. „Parę uwag w sprawie kalkulacji leśnej”, w: Sylwan, styczeń-luty, 1914). W swoim majątku w Hucie Komorowskiej gościł członków Towarzystwa. Ostatni zjazd miał miejsce jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w czerwcu 1939 roku. Wprawdzie ojciec Księdza Kardynała był z wykształcenia prawnikiem, jednak wybrał leśnictwo, które było jego prawdziwą pasją.

 

Krótki fragment z „Gawęd leśnych”:

ŚWIADEK MINIONYCH WIEKÓW
„Niemal pod samemi murami Rzeszowa, w czystem polu, wznosi się, ocieniona kilku staremi lipami, mała, samotna kapliczka. Stoi w miejscu, gdzie niegdyś biegła granica pomiędzy dwoma światami.
Po stronie północnej rozciągało się królestwo Przyrody. Sięgało od stóp lesistych Karpat aż do żyznych brzegów Wisły i Sanu i dalej, hen – po równiny mazowieckie i mokradła Podlasia.
Zwało się Puszczą Sandomierską.”

 

 

Do ponownej publikacji „Gawęd leśnych” nie doszłoby gdyby nie pomoc i zaangażowanie:

– Pana dr Edwarda Marszałka

– ks. Wiktora Ojrzyńskiego, Duszpasterza Leśników Dyrekcji Regionalnej Warszawskiej Lasów Państwowych

– Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie

– Wydawnictwa Ruthenus z Krosna

Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” serdecznie dziękuje wyżej wymienionym za pomoc i zaangażowanie w to przedsięwzięcie.