2013.09.29 Relacja: inauguracja VI Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

 

Inauguracja
VI edycji Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

 

28 września br. przypadła szósta rocznica śmierci Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Jak co roku, Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, przy współpracy z Diecezją Sandomierską, w dniu 29 września zainaugurowała kolejną – już szóstą – edycję Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Inaugurację rozpoczęła Msza św. polowa przy Muzeum w Hucie Komorowskiej, która zgromadziła ponad sześćset osób z terenu całego województwa oraz zaproszonych gości z całej Polski, wśród których obecni byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego: Tadeusz Pióro i Bogdan Romaniuk, Poseł na Sejm RP Killion Munyama z małżonką, Marek Jurek z małżonką – Marszałek Sejmu V kadencji, o. Kazimierz Szymczycha – Sekretarz i Delegat ds. Misjonarzy przy komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Zdzisław Pupa – Senator RP, Mieczysław Maziarz – Senator V kadencji RP, Jan Wieliński – były Ambasador Polski w Zimbabwe, Elżbieta Sobótka – była Konsul RP w Monachium, Andrzej Morstin – I Sekretarz w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ks. dr Grzegorz Baranreprezentant Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii KUL, delegacja z Niemiec na czele z Panią Niną Kozłowską reprezentująca Muzeum Polskie w Rapperswilu i Panią Genowefą Bialkovski, Leszek Murzyn – Poseł na Sejm RP IV i V kadencji, Julita i Rafał Wieczyńscy – twórcy filmu o Kardynale Kozłowieckim, Ryszard Popiełuszko – kuzyn bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Wojciech Cebula – Wicestarosta Kolbuszowski, Mieczysław Burek – Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego, Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski, Maciej Szymański – Dyrektor PFRON Oddział Rzeszów, Ryszard Król – Dyrektor Poczty Polskiej Oddział Rzeszów, Ricky Lion – artysta pochodzący z Kongo.

Mszy św. przewodniczył Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Bp Krzysztof Nitkiewicz. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Roman Sieroń, Prodziekan stalowowolskiego wydziału KUL. Nawiązując do osoby Kardynała Kozłowieckiego, ks. Sieroń skupił się na przede wszystkim na jego niegasnącym oddaniu potrzebom Afryki, Zambii i tamtejszych ludzi, ukazując go jako niezłomnego kapłana, który po ponad pięciu latach spędzonych w nazistowskich obozach zagłady, poświęcił całe swoje życie służbie najuboższym.

Po Mszy św. nastąpiło otwarcie alejek parkowych, których odbudowa została dofinansowana ze środków unijnych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 364 tys. zł. Wartość projektu to ok. 830 tys. zł. Zadanie zostało także dofinansowane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: Województwa Podkarpackiego w kwocie 280 tys. zł, Powiatu Kolbuszowskiego – 100 tys. zł, Gminy Majdan Królewski – 80 tys. zł. Wykonawcą zadania była Firma Budowlana „SKOBUD” z siedzibą w Tarnobrzegu.

Otwarcie alejek poprzedziło błogosławieństwo i modlitwa. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, w którym udział wzięli: Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Bp Krzysztof Nitkiewicz, s. Oktawia Kozłowiecka – bratanica Kardynała Kozłowieckiego, ks. dr Bogusław Steczek SJ – były Prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i Fundator Fundacji „Serce bez granic”, Wojciech Cebula – Wicestarosta Kolbuszowski, Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski, Dariusz Bździkot – p.o. Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Stefan Skowron – Prezes Zarządu Firmy Budowlanej „SKOBUD”.

Dalsze uroczystości były kontynuowane w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim, gdzie odbyła się konferencja, którą poprzedziła część artystyczna w wykonaniu młodych, utalentowanych artystów: śpiewaczki Katarzyny Liszcz, skrzypaczki Magdaleny Kołcz, pianistki Anety Czach oraz Chóru „Cantata”.

Podczas konferencji wręczono m.in. Statuetkę „Serce bez granic” im. Kardynała Kozłowieckiego. W tym roku laureatem Statuetki został ks. prał. Wacław Kuflewski – misjonarz, inicjator powołania i pierwszy Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Jak co roku, odbyły się także wykłady. Swoje prelekcje wygłosili: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich i kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Drugim prelegentem był ks. dr Stanisław Cieślak SJ, pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie, autor publikacji z zakresu historii i duchowości Towarzystwa Jezusowego. Ks. Witczyk wygłosił wykład pt. „Owoce głoszenia Ewangelii narodom (Mt 28, 19-20)”, natomiast ks. Cieślak: „Kardynał Adam Kozłowiecki SJ – Misjonarz Afryki”.

W dniu 29 września br., podczas inauguracji VI edycji Kardynała Kozłowieckiego – w uhonorowaniu za wieloletnią przyjaźń, pomoc i oddanie Fundacji w realizacji jej celów statutowych – włączono do Rady Programowej Fundacji: dr hab. Killiona Munyamę oraz Macieja Szymańskiego. Akty powołania wręczał nowo-nominowanym Bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.

Na zakończenie, w związku ze zbliżającym się otwarciem wystawy „Z otwartymi dłońmi” w Muzeum Narodowym w Lusace, obecny na uroczystościach Adam Spała, Prezes Fabryki Porcelany AS Ćmielów, przekazał Fundacji zastawę wykonaną z porcelany, która jeszcze w październiku br. zostanie przekazana Prezydentowi Zambii podczas uroczystego otwarcia ekspozycji poświęconej Kardynałowi Kozłowieckiemu w Zambii.

 

Za pomoc w organizacji uroczystości, Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” dziękuje:

– Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, partnerowi przedsięwzięcia

– ks. Danielowi Korycińskiemu, Dyrektorowi Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej (oprawa Mszy św., przebieg uroczystości w Hucie Komorowskiej)

– Gminie Majdan Królewski

– Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim

– Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Majdanie Królewskim

– Miejskiemu Domu Kultury w Kolbuszowej

– Parafii pod wezwaniem Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej

– Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej

– Restauracji „Dębianka”

– Pani Jolancie Augustyn

– Wolontariuszom

 

 

Partner uroczystości