2013.10.11 Realizacja projektu wyposażenia Muzeum z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W roku 2012 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Diecezji Sandomierskiej dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej”. Zważywszy na fakt, iż przyznana kwota dofinansowania była niższa od kwoty wnioskowanej, zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Przyznane w 2012 roku dofinansowanie zostało przeznaczone na realizację najważniejszych zamierzeń – nazwa własna zadania: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap I”.

Od 4 kwietnia 2013 r. Diecezja Sandomierska realizuje zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap II”, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 80 tys. zł. II etap stanowi dokończenie realizacji zamierzonego projektu wyposażenia obiektu poprzez doposażenie Muzeum w brakujący, niezbędny sprzęt i urządzenia.

Zakres rzeczowy obejmuje: zakup sprzętu oświetleniowego (w tym: szynoprzewody oświetleniowe, oprawy halogenowe, potrójne listwy halogenowe); zakup mebli (w tym: szafki kartotekowe czteroszufladowe, szafka na komputer stacjonarny do recepcji); zakup sprzętu nagłośnieniowego (w tym: rozdzielnia, głośniki); zakup sprzętu multimedialnego (w tym: projektor, DVD Player, ekrany LCD, uchwyty ścienne do ekranów LCD, folia do projekcji, drukarka do pomieszczenia administracyjnego); zakup urządzenia dbającego o utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza w salach ekspozycyjnych zlokalizowanych w piwnicy; dostawę, okablowanie i montaż wyposażenia.

Zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia br.

 

 

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap II”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN