2013.10.17_25 Relacja z wizyty w Zambii

Poniżej prezentujemy 704 zdjęcia z wyjazdu do Zambii część 1. Fotografie nie są ułożone chronologicznie i tematycznie ze względu na olbrzymią ilość wykonanych – uporządkowanie wymaga wiele czasu.

 Z pielgrzymką do Zambii…

                Od samego początku działalności Fundacji im Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” powstałej po śmierci Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, wspaniałego Polaka, Wielkiego Misjonarza Afryki, sercem oddanego ludowi Zambii, w miarę upływu czasu w sercach członków Fundacji rodziło się marzenie, aby kiedyś odwiedzić Zambię – Jego drugą ojczyznę. I niespełna po sześciu latach pracy polegającej przede wszystkim na realizacji celów, dla których została powołana Fundacja, nadarzyła się okazja wyjazdu do Zambii !!! Jednak nawet najwspanialsze zaangażowanie członków Fundacji w pracę nie spowodowałoby realizacji tego zamierzenia. W życiu nie ma przypadków. Gdyby nie wsparcie Fundacji przez takie osoby jak konsul honorowy RP w Zambii Pani dr Maryli Ogonowskiej, posła na Sejm RP, Zambijczyka z pochodzenia Kiliona Muniamy, wieloletniego ambasadora RP na kraje afrykańskie Pana Jana Wielińskiego czy Pana Andrzeja Morstina z MSZ RP nasz wyjazd do Zambii nadal pozostawałby w sferze marzeń.
Przygotowania do wyjazdu nabrały rozmachu tuż po centralnych uroczystościach 29.09. 2013 r. związanych z VI Dniami Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej i Majdanie Królewskim. Głównym punktem wyjazdu w dniach 16 -24.10.2013 r. delegacji Fundacji stało się otwarcie w Muzeum Narodowym Zambii w Lusace , a następnie prezentacja wystawy „Z otwartymi dłońmi” poświęconej ponad 60-letniej pracy misyjnej w Zambii Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ. Na uwagę zasługuje fakt, iż obok prezentowanych już wcześniej 28 tablic tematycznych (ta część wystawy została przekazana w prezencie dla Muzeum Narodowego oraz Polskiego Szpitala im Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego w Lusace ).
Głównymi elementami wystawy stały się: piramidy holograficzne (3) z wyświetlanymi trójwymiarowymi animacjami przedstawiającymi eksponaty Muzeum Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, ekrany dotykowe 60” (3) z aplikacjami interaktywnymi dotyczącymi mapy Polski, Zambii z miejscami związanymi z osobą Ks. Kardynała oraz grą planszową dla dzieci, a także ekrany 60” (3), na których prezentowane były odpowiednio filmy Julity i Rafała Wieczyńskich, cytaty z wypowiedziami oraz zdjęcia z pracy misyjnej Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ (ta część wystawy wraca do Polski, do Muzeum w Hucie Komorowskiej). Ponadto częścią składową wystawy był przygotowany w ilości 1000 szt. okolicznościowy folder zawierający opis wystawy (foldery zostały rozdane osobom biorących udział w otwarciu wystawy). Wszystkie prezentacje są wykonane w wersji polsko- i anglojęzycznej. Transport tej ponad 970-cio kilogramowej wystawy okazał się dla nas niebywałym wyzwaniem logistycznym. Samym przygotowaniem ekspozycji wystawy już na miejscu w Lusace zajmowali się członkowie Fundacji.
Po skompletowaniu delegacji Fundacji, niespełna dwa tygodnie przed otwarciem wystawy, Kancelaria Premiera RP poinformowała o udziale w uroczystym otwarciu wystawy w dniu 21.10.2013 r. połączonej z wręczeniem Statuetek „Serce bez granic” abp Telesphorowi Mpundu Metropolicie Lusaki oraz siostrze Jolancie Bajak za ponad 60-cio letnią pracę na misji w Zambii, przez samego Premiera RP Donalda Tuska. Już na miejscu okazało się, że obecność Premiera Rządu RP miała ważne znaczenie nie tylko dla najwyższych władz Zambii reprezentowanych przez wieloletniego Prezydenta Zambii Pana Kennetha Kaundę, nazywanego powszechnie „Ojcem Narodu Zambijskiego” (wspólnie z Ks. Kard. A. Kozłowieckim SJ przeprowadzili pokojowo naród zambijski od kolonializmu do niepodległego państwa) oraz Panią Minister Kultury, ale także dla samych Misjonarzy, Misjonarek, wolontariuszy oraz całej Polonii zamieszkałej w Zambii.
Wielokrotnie dało się słyszeć wzruszone wypowiedzi, iż na tę chwilę spotkania z najwyższymi przedstawicielami władz RP wielu z zebranych czekało od 1964 roku, to jest od chwili uzyskania przez Zambię niepodległego bytu państwowego. Należy uwzględnić fakt, że na spotkanie z Premierem RP oraz na uroczystości związane z otwarciem przez Fundację wystawy i wręczeniem statuetek „Serce bez granic” wielu uczestników uroczystości przebyło setki kilometrów, w warunkach co najmniej uciążliwych. Podczas tych i innych spotkań z Misjonarzami członkowie delegacji przekazywali przywiezione z Polski dary. Uwzględnić należy fakt, iż cała delegacja Fundacji została zaproszona, obok delegacji rządowej RP, na spotkanie z aktualnym Prezydentem Zambii Panem Michaelem Satą. Tam przedstawiciele Fundacji wspólnie z prezesem Ćmielowskiej Porcelany Panem Adamem Spałą przekazali Prezydentowi Zambii serwis kawowy. Każdy element serwisu posiada herb kardynalski Ks. Adama Kozłowieckiego oraz logo Fundacji. Następnie Delegacja Fundacji uczestniczyła w spotkaniu z Nuncjuszem Apostolskim w Lusace abp Juliem Muratem, a także z Metropolitą Lusaki abp Telesphorem Mpundu. Wszyscy oni podkreślali fakt, iż są wdzięczni Polsce za Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, który poświęcił całe swoje życie ludowi Zambii. Już dzisiaj funkcjonuje w Lusace, powstały z inicjatyw Episkopatu Zambii, Szpital Narodowy im Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Osobiście mogliśmy doświadczyć z jak wielkimi problemami się on boryka, aby móc normalnie funkcjonować. Metropolita Lusaki abp Telesphor Mpundu przedstawił nam projekt budowy obok Katedry w Lusace gdzie znajduje się grób Ks. Kardynała, Centrum Pracy Duszpasterskiej im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego. Podczas tych wszystkich spotkań, rozmów, udziału w uroczystościach mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w bardzo ważnych wydarzeniach dla całej Zambii, które były komentowane zarówno przez prasę jak i telewizję zambijską. Doświadczyliśmy, dzięki pracy misyjnej Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz wszystkich polskich misjonarzy, jak bardzo wielkim szacunkiem Zambijczycy otaczają Polskę i Polaków. Poprzez rozmowy z misjonarzami, wolontariuszami, pobycie w Kasisi ( tutaj dzięki gościnności Sióstr byliśmy zakwaterowani ), gdzie nasze siostry tak wspaniale prowadzą założony przez ks. Kardynała jeden z wielu w Zambii sierocińców (w prasie zambijskiej polskie siostry z Kasisi określane są „Aniołami z Kasisi”), mogliśmy odczuć klimat i trud pracy misjonarza. I tylko dzięki kontaktom i opiece roztoczonej nad naszą delegacją przez Panią Konsul Marylę Ogonowską mogliśmy, podczas tak intensywnego, siedmiodniowego pobytu w tym odległym dla Polski kraju odczuć namiastkę jego przyrodniczych atrakcji.
Warto w tym miejscu podziękować tym, którzy przyjęli zaproszenie i jako oficjalni przedstawiciele wszystkich szczebli podkarpackiego samorządu, duchowieństwu, ekipie filmowej Państwa Julity i Rafała Wieczyńskich – twórców filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, będących w trakcie realizacji filmu o Ks. Kardynale, innym osobom, które przyjęły zaproszenie do udziału w tej niecodziennej wyprawie do Zambii . Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami, w należyty sposób będziemy zachęcać wszystkich do uhonorowania postaci Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ na Podkarpaciu i w Polsce.

Dariusz Bździkot

Skład delegacji, która wspólnie z delegacją Fundacji im Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w dniach 16 – 24.10.2013 r. przebywała w Zambii oraz brała udział w uroczystościach otwarcia wystawy „Serce bez granic” w Kasisi-Lusace :

Przedstawiciele Fundacji
Jan Wieliński
Dariusz Bździkot
Mariusz Wołosz

Przedstawiciele województwa Podkarpackiego:

Bogdan Romaniuk
Krystyna Wróblewska

Przedstawiciele gminy Majdan Królewski:
Jerzy Wilk
Bogusław Godek

Przedstawiciel powiatu Kolbuszowskiego:
Józef Kardyś

Kapłani
Ks. Stanisław Grzegorz Cieślak SJ
Ks. Tomasz Rafał Lis
Ks. dr Waldemar Cisło
O. Roman Woźnica CMF
O. Piotr Krzysztof Tokarski OFM

Ekipa filmowa – jej pobyt ze względu na realizację materiału do filmu trwał do 05.11.2013 r.

Julita Małgorzata Świercz-Wieczyńska,
Rafał Wieczyński
Marek Henryk Ciszewski
Robert Wilk

Oraz:
Krystyna Drozd
Tadeusz Kopeć
Zbigniew Sycz

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…

 

Za pomoc w przygotowaniu wystawy chcielibyśmy serdecznie podziękować:

– Firmie Domex Sp. z o.o.

– Alpha Vision Sp. z o.o. Event Engineering

– Studiu Projektowania Wnętrz AKWADRAT

– Firmie FROG