Życzenia Zarządu Fundacji i Dyrekcji Muzeum Kardynała Kozłowieckiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kartka

Wszystkim Przyjaciołom i Dobroczyńcom pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym 2014 roku

 

Życzą najserdeczniej
Prezes wraz z Zarządem Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”
i Dyrektorem Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej