2012.12.20 Wizyta członków Polskiego Towarzystwa Leśnego w Muzeum

W dniu 20 grudnia 2013 roku Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwiedziła 50-osobowa grupa członków Polskiego Towarzystwa Leśnego na czele z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kolbuszowa Panem dr Bartłomiejem Peretem. Wizyta stanowiła nawiązanie do osoby ojca Księdza Kardynała, Adama Kozłowieckiego seniora, który był członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego i z jego inicjatywy na krótko przed wybuchem II wojny światowej odbył się w Hucie Komorowskiej ostatni zjazd Towarzystwa.

Grupę PTL przywitał Pan Dariusz Bździkot, p.o. Dyrektora Muzeum, który zaznajomił ich z historią dawnego założenia dworsko-parkowego rodziny Kozłowieckich, Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i otwartego we wrześniu 2011 roku Muzeum. Na zakońzcenie wizyty Dyrektor Muzeum złożył na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.