Zakończenie realizacji projektu dokumentacji działalności kard. Kozłowieckiego w Zambii z udziałem środków MKiDN

 

Złożony przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” wniosek na realizację zadania pn. „Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 35000 zł.

W ramach realizacji ww. zadania, 3-osobowa ekipa w składzie: p. Julita Świercz-Wieczyńska, p. Rafał Wieczyński i p. Marek Ciszewski w dniach 16.10.2013 r. – 05.11.2013 r. przebywała w Zambii, aby zebrać materiały dotyczące działalności kard. Kozłowieckiego.

Dzięki realizacji projektu nagrano w Zambii 10 wywiadów audio-video (m.in. w Lusace, Chingombe, Katondwe, Chilumbie, Kasisi, Mondake, Mpunde, Mulungushi), pozyskano dokumenty archiwalne oraz wykonano fotografie dokumentujące ślady działalności „Misjonarza Afryki”. Zebrane materiały są przechowywane w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, z możliwością ich udostępnienia na wniosek osób zainteresowanych.

Poniżej prezentujemy niektóre wywiady nagrane w Zambii w ramach realizacji zadania „Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ”.

 

Wywiad z Mondake Stanislaw Mubengwa, Zambia

Wywiad z o.  Bronisławem Kondratem SJ, Kasisi, Zambia

  Prezydent Kenneth Kaunda,  Lusaka, Zambia

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN