2013.12.30 Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy ks. prałatowi Władysławi Włodarczykowi

30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Majdan Królewski o godz. 15.30 odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy ks. prałatowi Władysławi Włodarczykowi. Inicjatorami wniosku o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Majdan Królewski byli członkowie: Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Fundacji „Serce bez granic” oraz Stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy.

Osoby, którym wcześniej nadanono tytuł Honorowego Obywatela Gminy Majdan Królewski:

1) Felicjan Sławoj Składkowski, właściwie: Sławoj Felicjan (ur. 9 czerwca 1885 w Gąbinie, zm. 31 sierpnia 1962 w Londynie) – doktor medycyny, generał dywizji Wojska Polskiego, premier II RP (pierwszy ewangelik reformowany w historii Polski na tym stanowisku) – otrzymał tytuł honorowego obywatela uchwała Rady Gminy z dnia 28.IX.1938 r.

2) Adam Kozłowiecki SJ (ur. 1 kwietnia 1911 w Hucie Komorowskiej, zm. 28 września 2007 w Lusace w Zambii) – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz działający głównie w Zambii, arcybiskup Lusaki, kardynał prezbiter, obywatel Polski i Zambii.

3) Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski działacz związkowy i polityk, z zawodu elektryk. Lider Solidarności i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995.

4) Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia2005 w Watykanie) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież (16 października1978 – 2 kwietnia 2005), sługa Boży Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego.

Uzasadnienie do wniosku do Rady Gminy o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy ks. prałatowi Władysławi Włodarczykowi:

Ks. Prałat Władysław Włodarczyk urodził się 26 listopada 1937 r. w Nawsiu Kołaczyckim. W roku 1955 ukończył liceum ogólnokształcące w Kołaczycach. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, 17 czerwca 1962 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Bardy. W latach 1962 – 1975 pracował, jako wikariusz w Zaleszanach, Sanoku, Sokołowie Małopolskim, Stalowej Woli. W latach 1975-1981 Proboszcz Parafii Kalników.

Pracę duszpasterską, jako Proboszcz w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim rozpoczął w lipcu 1981 roku. Człowiek z wielką charyzmą. Dzięki swojej operatywności i determinacji w działaniach zmienił wizerunek Parafii.

Wielki Budowniczy Parafii – bo tak niewątpliwie można powiedzieć o Ks. Prałacie. Wspólnie z parafianami najpierw Huty Komorowskiej, a potem Komorowa przystąpił do budowy nowych świątyń. Dzięki pracy i zaangażowaniu Ks. Prałata i mieszkańców obu miejscowości dzieło zwieńczył sukces.

Budowę kościoła w Hucie Komorowskiej rozpoczęto w lipcu 1983 r. Poświęcenia w roku 1987 dokonał w obecności bpa I. Tokarczuka tutejszy rodak abp Adam Kozłowiecki. Od czerwca 1991r. jest to samodzielna parafia.

W maju 1988 r. został poświęcony plac pod budowę nowego kościoła w Komorowie. W czerwcu 1992 roku został wmurowany kamień węgielny, świątynia została poświęcona przez abpa Adama Kozłowieckiego. Dnia 29 czerwca 1997 r. ks. bp Wacław Świerzawski erygował parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie.

Wiele pracy i serca włożył Ks. Prałat w to, aby nasza Majdańska świątynia i jej otoczenie były coraz piękniejsze. Jest to piękny, zabytkowy, późnobarokowy kościół, jeden z najstarszych w naszym dekanacie. Trudno wymienić wszystko, co zostało zrobione w czasie tych 31 lat. W kościele położono nową posadzkę i założono ogrzewanie. Wykonany został remont dzwonnicy. Dach na części kościoła i dzwonnicy pokryto blachą miedzianą. Nasze dzwony zyskały elektroniczne sterowanie. Odnowiono również elewację świątyni i pomalowano dach. Odnowiono witraże i założono okna. Jednym z największych wyzwań była renowacja zabytkowego wnętrza kościoła; ołtarzy i polichromii. Prace rozpoczęto od renowacji Wielkiego Ołtarza, którą ukończono na Boże Narodzenie 2004 r. Później sukcesywnie kontynuowano remonty. Należy również wspomnieć o zakupie nowych organów, ogrodzeniu cmentarza i parkingach wokół kościoła.

Ks. Prałat zawsze podkreśla, że nie udałoby się tych wszystkich prac wykonać bez pomocy i zaangażowania parafian oraz wsparcia samorządu gminy. To chyba najważniejsze materialne dzieła, którym patronował ks. Władysław Włodarczyk, ale prócz tego jest on przede wszystkim naszym duszpasterzem. Pełnił Funkcję proboszcza naszej parafii przez 31 lat.

Przez ten czas dzień po dniu dzielił troski i radości parafian, doradzał przy podejmowaniu ważnych decyzji, pomagał rozwiązywać problemy życia, a przede wszystkim obdarzał nas niezliczonymi darami płynącymi z nauki ewangelii i sakramentów świętych. Co zresztą czyni nadal.

Dyskretnie służył pomocą materialną potrzebującym w naszej parafii. Jego takt i wysoka kultura w kontaktach międzyludzkich, zaangażowanie w krzewieniu postaw patriotycznych oraz osobisty udział w rocznicowych obchodach ważnych dla Polski i naszej lokalnej społeczności wydarzeń jest dla nas wspaniałym przykładem. (Jutro przypada 30 rocznica jednej z tych uroczystości – poświęcenia instalacji gazowej) ·Razem przeżywaliśmy historycznie ważne momenty dla naszego kraju: rodzącej się na nowo wolności, pontyfikatu papieża Polaka, chwile trudne i czasem tragiczne. Zawsze czuliśmy w Księdzu oparcie i ojcowską troskę o właściwe decyzje.

Jako Fundator i członek zarządu Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic”, poprzez propagowanie dorobku życia ks. kardynała stale promuje zarówno ponadczasowe wartości chrześcijańskie jak i samą Gminę Majdan Królewski na forum Podkarpacia, Polski oraz Europy.

Prawie równocześnie z objęciem probostwa w Majdanie Królewskim Ks. Prałat został dziekanem Dekanatu Raniżowskiego i pełnił ten urząd nieprzerwanie przez 28 lat. Za swoją pracę w parafii i dekanacie był wyróżniany przez Biskupów Ordynariuszy. Od 1993r. jest kanonikiem gremialnym, a obecnie prałatem kustoszem Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli. Został również w 1999 r. odznaczony przez Stolicę Apostolską tytułem Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości. Niewielu wie o tych godnościach, bo Ksiądz nigdy nie uwidaczniał ich w swoim ubiorze, zawsze nosi zwykłą czarną sutannę.

Także władze państwowe doceniły pracę Księdza Prałata. Prezydent RP Lech Kaczyński postanowieniem z dn. 9 marca 2010r. nadał Mu Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zacytował w zaproszeniu słowa ks. prof. Włodzimierza Sedlaka „Historia nie tworzy się sama, historia – to konkretni ludzie”. Wszyscy, którzy podpisali się pod wnioskiem o nadanie Ks. Prałatowi Władysławowi Włodarczykowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Majdan Królewski uważają, że niewielu jest ludzi, którzy tak jak On tworzą historię tej ziemi. Dlatego serdecznie dziękujemy radnym naszej gminy za to, że Mu tę godność przyznali.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej… (111 foto)

Zobacz filmy wideo