Wyniki rekrutacji – Projekt „Misja Przyroda – edukacja ekologiczna w parkach narodowych”

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” informuje, iż w wyniku prowadzonej rekrutacji do udziału w Projekcie „Misja Przyroda – edukacja ekologiczna w parkach narodowych” zakwalifikowały się następujące gminy:

1. Gmina Jeżowe.

2. Gmina Hyżne.

3. Gmina Majdan Królewski.

4. Gmina Krempna.

5. Gmina Gorzyce.

 

Ilość przyjętych zgłoszeń: 21. Tegoroczna edycja Programu zakładała udział pięciu gmin.

 

Wszystkim gminom dziękujemy za zainteresowanie Programem!