Pomagamy misjom – kwiecień i maj miesiącami szczególnymi

Kwiecień i maj to miesiące dla nas szczególne: 1 kwietnia przypada rocznica urodzin Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, natomiast 27 kwietnia będziemy przeżywać kanonizację Ojca Świętego Pana Pawła II. W maju wspominamy także rocznicę urodzin Papieża Polaka.

W tym wyjątkowym i jakże radosnym dla nas czasie Fundacja i Muzeum pragną zachęcać wszystkich, którym bliskie są problemy krajów misyjnych, do niesienia pomocy najmłodszym.

Osoby, który są zainteresowane „Adopcją serca” mogą wesprzeć Dom Dziecka w Kasisi, który jest prowadzony przez polskie siostry zakonne – Siostry Służebniczki ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Minimalna kwota wsparcia to 50 zł miesięcznie – pozwala to na utrzymanie jednego dziecka przez cały miesiąc i umożliwia naukę w szkole.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z nami, bądź ze Zgromadzeniem w Starej Wsi pod nr tel. 13 434 14 76.

 

Bezpośrednie dane do przelewu (min. 50 zł miesięcznie):

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Stara Wieś 460, 36-200 Brzozów

Bank PEKAO S.A. I Oddział Brzozów

Nr konta: 44 1240 2324 1111 0000 3314 6962

Tytuł przelewu: „adopcja serca” lub „darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze” (ważne przy rozliczeniu PIT)

 

Informacji można szukać także na stronie Fundacji Kasisi Pana Szymona Hołowni: www.fundacjakasisi.pl, zakładka „Adopcja” (istnieje możliwość wyboru konkretnego podopiecznego).