Trwa realizacja Projektu „Misja Przyroda”

 

W dniach 12-16 maja br. odbył się pierwszy turnus w ramach Projektu „Misja Przyroda” – edukacja przyrodnicza w parkach narodowych. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w partnerstwie z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; w ramach jego realizacji zorganizowanych zostanie w sumie pięć turnusów, podczas których uczniowie wybranych szkół podstawowych z terenu Podkarpacia wyjadą do Magurskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Celem przedsięwzięcia jest edukacja przyrodnicza najmłodszych.

W ramach I turnusu uczniowie z Jeżowego przebywali przez pięć dni w miejscowości Krempna, na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Ich pobyt obejmował zajęcia terenowe, podczas których poznawali faunę i florę parku, uczyli się orientacji w terenie oraz badali jakość wody, jednocześnie ucząc się rozpoznawać mikroorganizmy, które można spotkać w tamtejszych jeziorach i rzekach. Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem doświadczonych pracowników parku.

Czwarty dzień pobytu poświęcono na zapoznanie uczniów z atrakcjami położonymi w okolicy Magurskiego Parku Narodowego. Był to tzw. „dzień kulturowy”, podczas którego grupa zwiedziła uzdrowisko Iwonicz-Zdrój, Muzeum Łemków w Zyndranowej, Muzeum Nafty w Bóbrce i cerkiew w Krempnej.

Uczestnicy projektu dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Magurskim Parku Narodowym na specjalnie dedykowanym w tym celu profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda).

Wpisy i krótkie filmiki autorstwa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jeżowem Centrum są najlepszym dowodem na to, że ich „Misja Przyroda” została zakończona sukcesem.

Zofia Sumara

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Logo WFOŚiGW

 

 

 

Projekt został zainicjowany i jest współfinansowany ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Logo - Europejski Fundusz Rozowju Wsi Polskiej